Home แคทตาล๊อค สุขภาพ ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งมอบความห่วงใยสู่ อสม.ปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งมอบความห่วงใยสู่ อสม.ปราจีนบุรี

34
0

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% Double A Care จากกิจกรรม “Double A Walk Together ก้าวนี้เพื่อแบ่งปัน#3” ที่พนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อส่งต่อสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและดูแลคัดกรองบุคคลก่อนเข้าจังหวัดตามจุดตรวจต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจและห่วงใยในความปลอดภัยให้กับ อสม.