Home แคทตาล๊อค การศึกษา มข. ส่ง 3 หุ่นยนต์บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลอีกครั้ง ในการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

มข. ส่ง 3 หุ่นยนต์บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลอีกครั้ง ในการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

26
0

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งหุ่นยนต์บรรณารักษ์ ประกอบด้วย น้องบันนี่และบุ๊คกี้ และน้องเทมิ กลับเข้าประจำการอีกครั้ง ในการสนับสนุนการทำงานของคุณหมอคุณพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่    ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี นายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายทอดการสั่งงานหุ่นยนต์ผ่าน Smart phone และ Tablet

 

        ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมาหุ่นยนต์บรรณารักษ์ Bookky และ Bunny ได้เข้าช่วยเสริมทัพบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยพยาบาลคัดกรองและส่งยาช่วงสถานการณ์โควิด19 และในการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดการระบาดกระจายในหลายจังหวัดของประเทศไทย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ส่งหุ่นยนต์กลับเข้าปฏิบัติงานอีกครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot  จากกลุ่มทรู นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาม.ขอนแก่น ต่อยอดไอเดียนวัตกรรม ในการร่วมโครงการ “True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp”  เมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยหุ่นยนต์ทั้ง จะปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงของในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น

////////////////////////////////////