หน้าแรก แคตตาล็อก การศึกษา มจธ. จัดสัมมนา และ Workshop ในหัวข้อ “Advanced Composites 3D Printing: The Disruptive Manufacturing...

มจธ. จัดสัมมนา และ Workshop ในหัวข้อ “Advanced Composites 3D Printing: The Disruptive Manufacturing Solutions”

86

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญผู้ประกอบการ บริษัทต่างๆ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาและ Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งทำความรู้จักกับวัสดุ Composites สำหรับการผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Printing และแนวโน้มการใช้งานในอนาคตที่จะเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น ภายใต้หัวข้อ Advanced Composites 3D Printing: The Disruptive Manufacturing Solutions” ณ อาคาร KX (Knowledge Exchange)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

  • ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคาร KX (Knowledge Exchange)
  • และวันที่ 17 ธันวาคม เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง X04 AB ชั้น 10 อาคาร KX (Knowledge Exchange) 

 งานสัมมนา (ช่วงเช้า)

          – พบกับ รศ. ดร.สนติพีร์ เอมมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และนายกสมาคมไทยคอมโพสิต ในหัวข้อ “Advanced composite materials and its applications” ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของวัสดุคอมโพสิต จุดเด่น และการนำไปใช้งานจริง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจของวัตถุประสงค์ในการนำวัสดุไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

          – ดร.คมกฤช ภิงคารวัฒน์ Frontier Research จากทาง PTTGC ที่จะมาพูดถึงเทคโนโลยี 3D Printing ด้วยวัสดุคอมโพสิต รวมทั้งจุดเด่นของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนที่กระบวนการผลิตเดิมในบางส่วนในปัจจุบัน และการนำไปใช้งาน ในหัวข้อ “An introductory to composites 3D printing and its applications”

กิจกรรม Workshop (ช่วงบ่าย)

          พบกับ อาจารย์อภิทาน ลี รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ (REDEK) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. กับกิจกรรม Design Thinking ในหัวข้อ “Opportunities in advanced composites” ที่จะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปรู้จักกับวัสดุคอมโพสิตและความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี 3D Printing เพื่อต่อยอดแนวคิดและแนวโน้มของการนำเทคโนโลยี 3D Printing มาใช้งานจริง

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าร่วมสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ลงทะเบียนได้ทาง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkqHW4is_QtySYm1R41h8RNmtJ4g-s8F8WzwmxVbtdnmJSlA/viewform  (*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น) หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ โทร.089-636-8888 อีเมล patcharapit.pro@kmutt.ac.th

///////////////////////////////