Home แคทตาล๊อค อบรม-สัมนา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3”

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3”

342
0

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มจะต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงขอเลื่อนการจัด หลักสูตร Digital Marketing in Action #3 เป็น กำหนดการใหม่ วันที่ 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2564

เมื่อ Digital ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตั้งเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์อย่างไรที่จะเหมาะกับองค์กรของคุณ 8 วัน 8 หัวข้อ กับ 10 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล จัดเต็มกันแบบจุใจ พร้อม Workshop ที่จะทำให้คุณ รู้ลึก รู้จริง และกลับไปทำได้จริงอย่างแน่นอน

– มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคดิจิทั
– มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
– ฝึกการเจาะใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
– เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
– เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ การวาง KPI
– เข้าใจการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
– DATA มีผลต่อการ Run Business อย่างไร?
– เข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ Digital Media
– เรียนรู้และเข้าใจ การวางแผนการตลาดดิจิทัลจาก Workshop

เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ทำได้จริง โดยวิทยากร : ผู้เชียวชาญในสายงานดิจิทัล

– คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

  Strategic Planning Director &Co-Founder of BrandBaker Co.,Ltd.

– ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
  COO, MD of INTAGE Thailand

– คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน
  Consultant, CHief Strategist-Cheevamitr SE

– คุณเมธี จารุมณีโรจน์
  Managing Partner of  BrandAholics

– คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย
  Performance media & Digital solution Director of Dentsu X Thailand

– คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
  Director ,Digital Marketing Program School of  Business Administration Bangkok University

– ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
  กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

– คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

– คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน
  CEO ,Answer Thailand & Co-Founder “AMATA”

– คุณณัฐพล ม่วงทำ
  เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  เริ่มอบรม 6 มีนาคม – 3 เมษายน 2564  @ VIE Hotel Bangkok – Mgallery
** หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียด และ ลงทะเบียนที่นี่: https://www.marketingthai.or.th/event/digital-marketing-in-action3/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร 02-679 -7360-3 หรือ Line : @matsociety