Friday, October 22, 2021

อัตราค่าพื้นที่แบนเนอร์โฆษณา และส่วนลด ตามรายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครขอลงโฆษณา

  1.  พื้นที่โฆษณาแบนเนอร์ Header Ad
  รายละเอียดแบนเนอร์ ราคา ระยะเวลา
+ ขนาด 761pxl x 316px + Banner ลูกค้าเป็นคนออกแบบ 12,000 บาท (ส่วนลด 50%)
8,400 บาท  (ส่วนลด 30%)
4,800 บาท  (ส่วนลด 20%)
2,000 บาท
12 เดือน
6 เดือน
3 เดือน
1 เดือน
  1.  พื้นที่โฆษณาแบนเนอร์ Sidebar Ad
  รายละเอียดแบนเนอร์ ราคา ระยะเวลา
+ ขนาด 246pxl x 54px + Banner ลูกค้าเป็นคนออกแบบ 9,000 บาท (ส่วนลด 50%)
6,300 บาท (ส่วนลด 30%)
3,600 บาท (ส่วนลด 20%)
1,500 บาท
12 เดือน
6 เดือน
3 เดือน
1 เดือน