Home แคทตาล๊อค การศึกษา เปิดงานเสวนา “เทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”

เปิดงานเสวนา “เทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”

42
0

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เปิดงานเสวนา “เทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยมีคณะวุฒิสภาร่วมชมงาน อาทิ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ชาญวิทย์ ผลชีวิน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราฯ แจ้งวัฒนะ