Home แคทตาล๊อค การศึกษา เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

26
0

สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8” (ก.พ.ร. 1 รุ่น 8) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 เริ่มศึกษาอบรม 24 เมษายน 2564 (เฉพาะวันเสาร์)
** ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายต้นสังกัดได้ **

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.igpthai.org/GGSD8/

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
http://igpthai.org/GGSD8/dowloadwp.html