Home แคทตาล๊อค ท่องเที่ยว-กีฬา เริ่มนับถอยหลังหนึ่งปีสู่การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาว 2022 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย

เริ่มนับถอยหลังหนึ่งปีสู่การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาว 2022 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย

84
0
Special Olympics and WWE Team Up to Support the 2018 Special Olympics USA Games (PRNewsfoto/Special Olympics)

นับจากวันนี้ไปอีกหนึ่งปี การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาว 2022 จะเปิดฉากขึ้นที่เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย โดยนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคกว่า 2,000 คน จากกว่า 100 ประเทศ จะมาร่วมแข่งขันกีฬา 7 ชนิด โดยได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครกว่า 3,000 คน

การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาว 2022 จะแสดงถึงพลังของการยอมรับความแตกต่าง ความเสมอภาค ความเอื้ออาทร และความสุข โดยจุดมุ่งหมายของการแข่งขันนี้คือการสร้างชุมชนที่ยอมรับความแตกต่าง ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั้งในรัสเซียและทั่วโลก

Mary Davis ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสเปเชียลโอลิมปิค กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาว 2022 ที่เมืองคาซานของรัสเซีย เมืองคาซานมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาชั้นนำระดับนานาชาติ และดิฉันมั่นใจว่ากีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาว 2022 จะทำให้ทัศนคติการยอมรับความแตกต่างหยั่งรากลึกในรัสเซีย ตลอดจนแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่ากีฬาช่วยส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและสันติภาพ”

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งรัสเซียมีนักกีฬา 130,000 คน และจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 5,000 ครั้งทุกปี สำหรับการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาวที่เมืองคาซานจะช่วยให้สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งรัสเซียสามารถสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาราว 3 ล้านคนทั่วประเทศ

Olga Slutsker ประธานสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งรัสเซีย กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาวที่เมืองคาซานจะสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความเอื้ออาทร รวมถึงทำลายอุปสรรคและความเชื่อเดิม ๆ เมื่อพูดถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เรามองเห็นความเหมือนกันกับเรามากกว่าความแตกต่าง กีฬามีพลังในการนำผู้คนมารวมตัวกัน และการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาวที่เมืองคาซานจะสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับความแตกต่างทั้งในรัสเซียและทั่วโลก”

เมืองคาซานได้รับการยอมรับในฐานะเมืองหลวงแห่งกีฬาของรัสเซียที่มีวัฒนธรรมกีฬาหยั่งรากลึก โดยมีสนามกีฬา โครงสร้างพื้นฐาน และอาสาสมัครที่แข็งแกร่ง และจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน สำหรับการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาว 2022 ที่เมืองคาซานนั้น จะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคครั้งแรกในรัสเซีย

นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคและคู่ยูนิฟายด์ (Unified Partner) จะลงชิงชัยใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ สกีอัลไพน์ สโนว์บอร์ด ฟลอร์บอล สกีครอสคันทรี สเกตลีลา สปีดสเกตระยะสั้น และสโนว์ชู

ผลพวงของการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคทุกครั้งจะคงอยู่ตลอดไป โดยการแข่งขันครั้งก่อน ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การลงทุนทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว สเปเชียลโอลิมปิคฤดูหนาว 2022 จะให้ความสำคัญกับการยกระดับการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ การศึกษา และความเป็นผู้นำของนักกีฬาด้วย