Home แคทตาล๊อค ทั่วไป แม็คโครจันทบุรี ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังปิดทำการทุกวัน ยกระดับมาตรการป้องกันเชิงรุก

แม็คโครจันทบุรี ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังปิดทำการทุกวัน ยกระดับมาตรการป้องกันเชิงรุก

48
0

แม็คโครสาขาจันทบุรี เพิ่มกำลังพล ยกระดับมาตรการป้องกันเชิงรุก ต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  ด้วยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดทำการ จนแน่ใจว่าภายในสาขามีความปลอดภัย  รองรับการให้บริการกับลูกค้าประชาชนในวันรุ่งขึ้น  นอกจากนี้ในช่วงเวลาทำการ แม็คโครยังได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกพื้นที่ทุกจุดสัมผัสมากขึ้น ตามแนวทางของกรมอนามัย และสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับลูกค้าทุกคน

***************************