Home แคทตาล๊อค อสังหาริมทรัพย์ โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ ร่วมสนับสนุนชุมชน

โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ ร่วมสนับสนุนชุมชน

1704
0

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธนพรรณ ธนูศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานบริหารโครงการ 2 เป็นตัวแทนบริษัทฯ โครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ สนับสนุนจุดให้บริการผู้โดยสารจักรยานยนต์สาธารณะ  รับมอบโดยคุณสุชาติ รักซื่อ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความสวยงามต่อทัศนียภาพในชุมชนทองหล่อ  ซึ่งทางโครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนชุมชน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบภาพ
(คนที่  4 จากซ้ายของภาพ )
คุณสุชาติ รักซื่อ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา

(คนที่  5  จากซ้ายของภาพ )
คุณธนพรรณ ธนูศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานบริหารโครงการ 2
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)