Home แคทตาล๊อค การศึกษา โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เตรียมจัดงาน Open Days 1 – 5 มี.ค.นี้

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เตรียมจัดงาน Open Days 1 – 5 มี.ค.นี้

502
0

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์” เพื่อรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอันโดดเด่น ท่ามกลางบรรยากาศการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและการบูรณาการสิ่งที่ดีระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอายุ 2 – 5 ปี และสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุ 5 – 11 ปี และมัธยมศึกษา อายุ 11 – 18 ปี ในวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 โดยการนัดหมาย

▪สำรองที่นั่งได้ที่: http://bit.ly/3psWtL3
▪ โทร: +66 (0) 926 982 288
▪ อีเมล: ice.marketing@sis.edu
▪ เว็บไซต์: www.sis.edu/bangkok