หน้าแรก แคตตาล็อก การศึกษา SISA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

SISA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

82

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบ 1 (การรับด้วย Portfolio) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-16 ธ.ค. 62 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 034-964918 หรือ www.sisa.ssru.ac.th หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://sisa.ssru.ac.th/th/announcement/view/addmis-student-24-12-61