หน้าแรก แคตตาล็อก ทั่วไป ครบวาระ

ครบวาระ

85

สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์  ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และพล.ต.อ.สุนทร  ซ้ายขวัญ  นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดงานเลี้ยง  ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  ในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง   โดยมี  จรูญ  อินทจาร อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ, อาภัสรา  หงสกุล , ตวงทอง  ลาภเจริญทรัพย์ , กิตติ  มาไพศาลสิน , ประสิทธิ์  กิจวิวัฒนการ    และกรรมการสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มาร่วมงานด้วย ณ ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์