หน้าแรก แคตตาล็อก ทั่วไป “เฮงลิสซิ่ง” ประคอง…ช่วยเหลือลูกค้ากระทบโควิด-19 ยืดชำระหนี้-ปรับโครงสร้าง

“เฮงลิสซิ่ง” ประคอง…ช่วยเหลือลูกค้ากระทบโควิด-19 ยืดชำระหนี้-ปรับโครงสร้าง

84

“เฮงลิสซิ่ง” มั่นใจธุรกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการคงเป็นไปตามตามเป้าหมาย ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และพร้อมให้ความเหลือช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยการปรับโครงสร้างหนี้-ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปอย่างน้อย 1 ปี
นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล และนาโนไฟแนนซ์ เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2563 ตั้งแต่สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดในประเทศจีน ทางบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้คาดการณ์แล้วว่า วิกฤติการณ์ครั้งนี้จะส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศส่งผลกระทบถึงรายได้ของคนไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริษัทฯ จึงมีการรับมือโดยออกนโยบายควบคุมการเกิด NPL อย่างเข้มข้น แต่อย่างไรก็ตามผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ยังคงมีอัตราการเติบโตของยอดปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และยังสามารถควบคุม NPL ได้ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าลูกค้ายังคงมีความต้องการสินเชื่อสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์นี้  อย่างไรก็ตามแม้ความต้องการสินเชื่อจะสูงขึ้น แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าอาจส่งผลถึงคุณภาพที่ลดลงของลูกหนี้ อันเป็นผลจาก การว่างงาน หรือรายได้ที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตของ NPL ได้ในอนาคต ซึ่งหนี้ที่คาดว่าจะเสียในครั้งนี้อาจไม่ได้เกิดจากเจตนาของลูกค้าที่จะไม่ชำระ แต่อาจเกิดจากการขาดความสามารถในการชำระอันเนื่องมาจากการผลกระทบของวิกฤติโควิด-19
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีมาตราการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะเศษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด-19 โดยจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการขยายเวลาในการชำระหนี้ไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้ยอดผ่อนชำระลดลง และเพื่อประคองลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ