หน้าแรก แคตตาล็อก ราชการ-รัฐวิสาหกิจ “วศ.อว.ประชุมออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา NQI for Healthcare”

“วศ.อว.ประชุมออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา NQI for Healthcare”

296
“วศ.อว.ประชุมออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา NQI for Healthcare”
       วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร วศ. ประชุมหารือร่วมกับ คณะทำงาน รมว.อว. และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางการพัฒนา NQI for Healthcare เป้าหมายจัดทำการพัฒนา NQI หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ บูรณาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกัน โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

       นางสาวนิสากรฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ได้เห็นถึงพลังในการขับเคลื่อนด้าน Healthcare ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงวิกฤต โดยขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วเริ่มสู่ขั้นตอนกระบวนการผลิตจริง เช่น ชุด PPE Isolation gown

อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบ NQI for Healthcare ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นความสำคัญการเตรียมพร้อมขับเคลื่อน NQI ของประเทศ ด้าน Healthcare การหารือร่วมกันครั้งนี้จะเป็นการพัฒนา NQI ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ บูรณาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค โดยมีกลไกระบบ NQI ที่แข็งแรงและพัฒนาควบคู่กันไป///

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

————————————————————