หน้าแรก แคตตาล็อก ตอบแทนสังคม InterGOLD SOCIAL RELIEF ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา

InterGOLD SOCIAL RELIEF ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา

453

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ร่วมกับลูกค้าและพนักงานบริษัทฯ นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินบริจาค มูลค่ากว่า 100,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา โดยนางชุตินาถ กาญจนกุล รองผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนโครงการ “อาสามาเยี่ยม” นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศต่อไป