หน้าแรก แคตตาล็อก ธุรกิจ “Wazzadu.com” เปิดประสบการณ์ใหม่ให้วงการสถาปัตยกรรม จัดงาน Virtual Exhibition ครั้งแรกในประเทศไทย 9-15 กันยายนนี้ เชื่อมโยงธุรกิจผ่านเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิทัลแบบไร้ขีดจำกัด

“Wazzadu.com” เปิดประสบการณ์ใหม่ให้วงการสถาปัตยกรรม จัดงาน Virtual Exhibition ครั้งแรกในประเทศไทย 9-15 กันยายนนี้ เชื่อมโยงธุรกิจผ่านเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิทัลแบบไร้ขีดจำกัด

114

“Wazzadu.com” เปิดประสบการณ์ใหม่ให้วงการสถาปัตยกรรม
จัดงาน Virtual Exhibition ครั้งแรกในประเทศไทย 9-15 กันยายนนี้
เชื่อมโยงธุรกิจผ่านเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิทัลแบบไร้ขีดจำกัด

Wazzadu.com เปิดประสบการณ์ใหม่แบบไร้ขีดจำกัดให้วงการสถาปัตยกรรม ด้วย
การจัดงาน “WAZZADU World Virtual Exhibition” งานจัดแสดงและเจรจาธุรกิจ ด้าน
สินค้า นวัตกรรม และการออกแบบงานสถาปัตยกรรมบนโลกออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทย
ที่จะช่วยเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องฝ่ารถติดเหนื่อยกับการเดินทาง รวมถึงช่วยเพิ่มช่องทางและ
โอกาสทางธุรกิจ พร้อมรองรับผู้เข้าชมงานได้ไร้ขีดจำกัด และสามารถเข้าชมงานได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
งานนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Nature Retreat” เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่
น่าตื่นตาตื่นใจ กับ Virtual Exhibition ที่จำลองบรรยากาศหมู่เกาะในคาบสมุทรอัน
ไกลโพ้น เพื่อเชื่อมโยงความเป็นโลกดิจิทัลกับอารมณ์สุนทรียภาพของธรรมชาติ
สะท้อนถึงธรรมชาติที่มีพลังของการสร้างสรรค์และก่อกำเนิดงานออกแบบระดับโลกมาก
มาย โดยเจ้าของแบรนด์และผู้จัดจำหน่ายสามารถสร้างสรรค์ไอเดียแสดงผลงานได้อย่าง
เต็มที่ ไร้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ สร้างประสบการณ์ได้อย่างเสมือนจริง ผ่าน
เทคโนโลยีแห่งโลกดิจิทัลที่ทันสมัย
นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ ผู้ก่อตั้ง Wazzadu.com และ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บารามีซี่ กรุ๊ป เปิดเผยว่า การจัดงาน WAZZADU World Virtual
Exhibition จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Nature Retreat เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อน
คลายและสนุกสนานราวกับได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับการสร้างธุรกิจ เกิดจากแนว
คิดที่ต้องการนำเสนองานแสดงสินค้าที่โลกออฟไลน์ทำได้ยาก ผสานเข้ากับแนวคิดที่
ว่าวัสดุและงานสถาปัตยกรรมมักมีจุดเริ่มต้นมาจากธรรมชาติ และมนุษย์ทุกคนโหยหา
สุนทรียเหล่านี้ ซึ่งโลกของเทคโนโลยียุคใหม่ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิต
มากยิ่งขึ้น เราจึงเสนอแนวคิดผสานธรรมชาติที่เหนือจริงเกิดเป็นหมู่เกาะในคาบ
สมุทร
การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกันได้
อย่างรวดเร็วขึ้น หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในฝั่งของผู้ซื้อและผู้จัด
จำหน่ายสินค้า และเพื่อให้กลุ่มสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา รวมถึงเจ้าของโครงการ
ที่ต้องการอัปเดตนวัตกรรมด้านวัสดุ สินค้า และงานทางด้านสถาปัตยกรรม ตลอดจน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้มาเจรจาธุรกิจกันได้สะดวกมากขึ้นบนโลกออนไลน์ นอกจากนี้ทาง
เจ้าของแบรนด์และผู้จัดจำหน่ายยังมีพื้นที่ในการนำเสนอนวัตกรรมบนแพลตฟอร์มอ
อนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งจะช่วยให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต พร้อมทั้ง
มีโอกาสในการขยายธุรกิจและช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ด้วยการนำเทคโนโลยีทางดิ
จิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
“สิ่งที่งาน WAZZADU World Virtual Exhibition ทำได้โดดเด่นกว่างาน
Virtual Exhibition ทั่วไปคือ การส่งมอบสุนทรียภาพของงานสถาปัตยกรรมให้เข้ากับ
เทคโนโลยีในการนำเสนอในรูปแบบ Virtual 3D ผู้เข้างานจะได้รับประสบการณ์ที่แตก
ต่างและมีความเพลิดเพลินในการเข้าชมงานได้มากขึ้น อาทิ การนำเสนอสินค้าให้
เสมือนจริงผ่านภาพ 3D ที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียที่น่าตื่นตาตื่นใจ การสร้าง
User Experience ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมงาน ผู้แสดงสินค้าสามารถพูดคุยกับ
ผู้เข้าชมงานผ่านทางการ Chat และการพูดคุยแบบเห็นหน้า เป็นการจัดงานที่ไร้รอย
ต่อตั้งแต่การลงทะเบียนเข้างาน การแวะชมงาน การเจรจาธุรกิจ ตลอดจนสามารถเชื่อม
ต่อธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม wazzadu.com
เราจะเห็นได้ว่า digitize กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคน ซึ่งจะช่วยให้ทุก
คนใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้น และโลกใบนี้ก็จะดีขึ้นจากการที่เราไม่ต้องทำลายสิ่งแวด
ล้อมในการทำ Exhibition เพียงไม่กี่วัน ในขณะเดียวกันความปลอดภัยทางอินเทอร์
เน็ตเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินงานออนไลน์ของการจัดงาน
ครั้งนี้” นายจุลเกียรติ กล่าว
งาน WAZZADU World Virtual Exhibition กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 9-15
กันยายน 2563 ซึ่งภายในงานจะมีโซนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เข้าชมนวัตกรรม
ใหม่ ๆ แล้วนำไปต่อยอดงานโครงการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยแบ่งเอาไว้ 3 โซน
ได้แก่ Brand Showcase โซนจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมของแบรนด์ รองรับการเข้าชม
ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเจรจาธุรกิจผ่านระบบได้ทันที Professional Showcase
โซนจัดแสดงผลงานของบริษัทสถาปนิก อินทีเรีย และผู้รับเหมาที่น่าสนใจ WAZZADU
World Innovation & Design Forum งานสัมมนาออนไลน์ที่คุณจะได้พบกับการอัปเดตน
วัตกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จากผู้เชี่ยวชาญ
ที่คุณไม่ควรพลาด สำหรับเจ้าของแบรนด์ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ประกอบการที่มีความ
สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า สามารถติดต่อได้ที่ คุณเมย์ โทร. 091-9199424,
02-7140454 คุณปอง โทร. 092-2513418 หรือ LineOA : @wazzadu.com

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588
www.incom.co.th
อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th

Press Release

“Wazzadu.com” Holding Thailand’s First Virtual Exhibition
for Architecture Industry 9-15 September to connect Businesses through
Borderless Digital Technology

Wazzadu.com offers the new borderless experience to the architecture
industry by hosting the “WAZZADU World Virtual Exhibition,” Thailand’s first
virtual exhibition and trade show on innovative products and architectural
designs. This virtual exhibition is destined to make major contributions to
society not only by increasing business channels and opportunities but also
reducing environmental impacts and promoting better quality of lives for the
participants without a need to be stuck in a traffic congestion. The
organizer shows its readiness in accommodating virtual visitors to
participate in the exhibition 24 hours without limits on the platform.
The WAZZADU World Virtual Exhibition is designed under the concept, “Nature
Retreat,” bringing a fresh new, exciting experience through the Virtual
Exhibition that simulates the atmosphere of the archipelago. This is to link
the digital world with the aesthetics of the nature, reflecting the enormous
power of nature in creating and inspiring countless world-class designs and
architecture. Correspondingly, the exhibitors can pursue their innovative
ideas seamlessly without spatial restrictions in this virtual experience
using the modern digital technology.
Mr. Jullakiat Sinchaichookiat, the founder of Wazzadu.com and Chief
Executive Officer of Baramizi Group, revealed that the WAZZADU World Virtual
Exhibition is held under the concept of Nature Retreat, aiming to take the
visitors to a relaxing, fun and dynamic atmosphere, almost like a vacation
trip while strengthening their business. This concept stems from the strong
motivation to present this particular trade show which might be challenging
to organize in the usual offline setting, merged with the idea that almost
all the materials and architecture are originated from nature while people
living in the world of modern technology increasingly crave for these
nostalgic aesthetics. To capture this concept, the exhibition, thus, creates
the surreal nature in the form of the archipelago.
The objective of this exhibition is to offer an innovative means for
businesses to connect the buyers and distributors more quickly after the
COVID-19 crisis. In addition, the architects, engineers, contractors and
project owners who seeks to keep up to date with the latest trends in
material, product, architectural innovation and technology can participate
in online business Matching negotiations. The exhibitors will have more
opportunity to showcase their latest innovation via the borderless online
platform, which would certainly enable them to boost sales, expand their
business, enhance efficiency and minimize the operating cost by tapping into
the digital technology platform.
The concept of delivering the aesthetics of architecture using the
virtual 3D presentation technology is what sets WAZZADU World Virtual
Exhibition apart from other virtual exhibitions. This virtual exhibition
also offers other unique experiences for the visitors to enjoy, such as the
showcase of inspirational ideas and stunning products in 3D Virtual Images
and the User Experience interface that can actively interact with visitors.
Meanwhile, the exhibitors can have fruitful discussions with the visitors
via Chat or Face to Face live chat. Overall, WAZZADU World Virtual
Exhibition offers the visitors a seamless exhibition experience starting
from the registration, trade exhibition, business negotiation and business
networking via the website wazzadu.com.
Apparently, digitize has become a part of people’s lives, making everyone
attains a more convenient lifestyle and making the world healthier by not
heavily destroying the environment in a few days of organizing an
exhibition. At the same time, the organizing team has made effort to ensure
that cybersecurity is our top priority in this virtual exhibition.” affirmed
Mr. Jullakiat.
The WAZZADU World Virtual Exhibition is taking place this 9-15
September 2020. The exhibition offers various zones for visitors to
experience the latest groundbreaking innovations and further expand their
project accordingly. The exhibition itself is divided into the 3 following
zones. Brand Showcase features 24-hour product and innovation showcase where
business negotiation is readily available via the system. Professional
Showcase displays the masterpiece of interesting interior architects and
contractors. The last zone, WAZZADU World Innovation & Design Forum, is a
not-to-miss online seminar that visitors will find updates on innovations to
watch out for in material, architectural and engineering design from the
panel of experts. The brand owners, distributor and entrepreneurs who are
interested to take part in this exhibition can contact Khun May at
091-9199424, 02-7140454, Khun Pong at 092-2513418 or LineOA: @wazzadu.com.