หน้าแรก แคตตาล็อก ธุรกิจ ผลสำรวจของ HP เผยแนวโน้มที่ดีในมุมมองของเจ้าของธุรกิจ SMB

ผลสำรวจของ HP เผยแนวโน้มที่ดีในมุมมองของเจ้าของธุรกิจ SMB

54
Young businessman with a briefcase running fast in a city street on a background rush hour
ผลสำรวจของ HP เผยแนวโน้มที่ดีในมุมมองของเจ้าของธุรกิจ SMB
SMBs ที่มุ่งเน้นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมีความมั่นใจมากที่สุด โดยเอชพีนำเสนอบริการและโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเร่งขีดความสามารถในการเติบโต

ไฮไลท์ข่าว

 • ผลกระทบที่เกิดขึ้นเรียกร้องธุรกิจ SMBs ต้องคิดนวัตกรรมในกระบวนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น และพัฒนาสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • SMBs ขาดความชัดเจนในการนำแนวคิดทางนวัตกรรมมาใช้ เมื่อยังมีความกังวลด้านกระแสเงินสด
 • SMBs ในอินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม ออสเตรเลีย และไทย มีความมั่นใจสูงสุดในศักยภาพของตนที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่าน
 • SMBs ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์มีความระมัดระวังมากกว่าในการคาดการณ์อนาคตบนสภาพเศรษฐกิจของโลก
 • เอชพีเปิดตัวโซลูชั่นการทำงานระยะไกลเพื่อให้ SMBs สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ประเทศไทย, 24 กรกฎาคม 2563 – ผลสำรวจล่าสุดของ HP Inc ในหัวข้อ “การอยู่รอดเพื่อการฟื้นฟู” กับ SMBs จำนวน 1,600 รายใน 8 ประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่า เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่าร้อยละ 50 คาดหวังว่าธุรกิจไม่เพียงแค่สามารถอยู่รอดได้แต่ต้องสามารถเติบโตหลังการแพร่ระบาด และเห็นด้วยว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นจะมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อตอบสนองถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เอชพีได้เปิดตัว HP Roam for Business โซลูชั่นใหม่ที่ผสมผสานการให้บริการการพิมพ์ที่ง่ายและสะดวก สามารถพิมพ์งานเอกสาร ได้ทุกที่ เสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วย HP SecurePrint โซลูชั่นคลาวด์ที่ยืดหยุ่น และสั่งงานจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 60 เห็นว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมแนวคิดนวัตกรรมต่อกระบวนการทำงาน สร้างรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น อีกทั้งปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต ถึงแม้ว่า SMBs มีความต้องการโซลูชั่นที่ให้ความคุ้มค่าเหล่านี้ แต่ยังมีความกังวลเรื่องการบริหารกระแสเงินสด และความไม่ชัดเจนว่าโซลูชั่นแบบใดที่เหมาะสมและจะหาได้จากที่ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีเพียง 4 ใน 10 ของ SMBs ที่สำรวจมีแผนกหรือบุคคลที่รับผิดชอบในด้านนวัตกรรม

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย แต่การระบาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMBs อย่างหนัก นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้อยู่รอดเพื่อฟื้นธุรกิจของพวกเขา” มร. ลิม ชุน เต็ก กรรมการผู้จัดการ เอชพี อิงค์ ประเทศไทย กล่าว “ผลการสำรวจนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMB ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ต้องการ ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ เอชพีต้องการช่วยเหลือ SMBs ปลดล็อคนวัตกรรมที่สามารถมอบประสบการณ์ที่ยึดลูกค้าและพนักงานเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพ ทักษะ และความสามารถในการฟื้นตัวจากการระบาดครั้งใหญ่นี้เพื่อความพร้อมสำหรับอนาคต

การสำรวจนี้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2563 ครอบคลุม SMBs ในออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ชี้ว่า:

 • บริษัทที่มีความมั่นใจสูงสุดว่าจะกลับมายืนหยัด ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ดิจิทัล – เกือบร้อยละ 60 เห็นว่าการใช้ดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น โดยร้อยละ 74 ของ SMBs จากอินโดนีเซีย ตอบสนองเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัด โดยร้อยละ 74 ระบุว่า เป็นสิ่งจำเป็นหรือสำคัญมาก เช่นเดียวกับ เจ้าของธุรกิจในไทยที่ร้อยละ 65
 • มีการปรับแผนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญหลังการระบาดใหญ่ – ก่อนการระบาดใหญ่ร้อยละ 46 ของ SMBs มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจจะเติบโตแต่ภายหลังกลับลดลงเหลือร้อยละ 16 โดย SMBs ในอินเดียและเวียดนาม ยังมีความเชื่อมั่นมากที่สุดว่าจะยังเติบโตหลังการระบาดใหญ่ ส่วน SMBs ในสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีความเชื่อมั่นในเชิงบวกน้อย
 • ผลผลิตถูกกระทบ เป็นประสบการณ์ที่พบเกือบทั่วกันช่วงโควิด – มี SMBs เพียงร้อยละ 6 เท่านั้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของ โควิด โดยมีร้อยละ 43 ที่ทำงานได้ผลผลิตลดลง
 • ทักษะถูกระบุว่าเป็นปัญหา – การระบาดใหญ่ชี้ให้เห็นช่องว่างด้านความคิดเกี่ยวกับการใช้และทักษะดิจิทัลภายในองค์กร ซึ่งสร้างอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจโดยมี SMBs กว่าร้อยละ 44 ได้รับผลกระทบนี้
 • SMBs ขาดความชัดเจนว่าจะมองหาความช่วยเหลือได้จากที่ใด – สถาบันการเงินอยู่ในอันดับสูงถึงร้อยละ 31 ในขณะที่ร้อยละ 60 ของ SMBs ระบุว่าการสนับสนุนของรัฐบาลไม่เพียงพอและไม่ชัดเจนว่าให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้าง และมีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่หันไปขอความช่วยเหลือจากบริษัทไอที

สำหรับตลาดในประเทศไทยพบว่าร้อยละ 65 ของ SMBs เชื่อว่าธุรกิจของพวกเขาจะอยู่รอดได้ โดยร้อยละ 65 มีความมั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตได้หลัง COVID ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในไทยยังแสดงถึงการคาดการณ์การเติบโตในปีหน้าซึ่งเป็นไปในทางบวกโดยคาดว่าจะเติบโต 11% ในขณะที่ร้อยละ 40 เชื่อว่าการนำดิจิทัลมาใช้มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิ

เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การฟื้นตัวในสามอันดับแรก SMBs ในประเทศไทยเชื่อว่ากลยุทธ์หลักที่สามารถช่วยธุรกิจของพวกเขา ได้แก่ (1) รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น (2) การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและ (3) คำแนะนำกลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับปัจจัยที่พวกเขาคิดว่าเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ พวกเขาพิจารณาในเรื่องของการตลาดที่ตอบโจทย์กระแสเงินสด และการสรรหาบุคลากร

ประเทศไทยสามารถจัดการกับสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดีและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในไทยมีความมั่นใจว่าจะสามารถฟื้นตัวและอยู่รอดหลังจากสถานการณ์นี้ โดยรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูแผนธุรกิจ” มร. ลิม ชุน เต็ก  กล่าว “การสำรวจนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกถึงแนวทางที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จหลังจากผลกระทบที่เกิดขึ้น และยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการคิดแผนโซลูชั่นการตลาดเพื่อฟื้นฟูธุรกิจหลังจาก COVID

ความต้องการความสามารถพิเศษ
เพื่อรองรับความต้องการเหล่านี้ ความสามารถด้านดิจิทัลจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วย SMBs ปรับตัว ธุรกิจ SMBs ส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหัวใจหลักที่จะลงทุนทรัพยากรในด้านนี้ โดยทั่วไปจะเพียงแต่สนองความต้องการของลูกค้า หรือทำตามสิ่งที่คู่แข่งทำไว้ มีธุรกิจ SMBs เพียงหนึ่งในห้าเท่านั้นที่มอบข้อเสนอที่ปรับแต่งได้ เพิ่มช่องทางการขายและซัพพลายเชนใหม่ๆ หรือต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ อย่างเช่น SMBs ในอินโดนีเซีย (ร้อยละ 59) และประเทศไทย (ร้อยละ 51) ที่มีความโดดเด่นในการจัดสรรทรัพยากรด้านแนวคิดนวัตกรรมสูงสุด จึงไม่น่าแปลกใจที่ SMBs ของทั้งสองประเทศมีความมั่นใจสูงสุดในประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจหลังโควิด

การบริการและโซลูชั่นสำหรับ SMBs

เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่คล่องตัว เอชพีได้เปิดตัวโซลูชั่นการพิมพ์ที่ให้บริการแบบครบวงจรเพื่อให้ธุรกิจ SMBs สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอชพีมอบข้อเสนอการใช้งานหนึ่งปีสำหรับ HP Roam for Business บน HP LaserJet Pro 400 ซีรีส์ที่มีการซื้อในระหว่างนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2563 ที่ให้อิสระในการใช้งานง่ายขึ้น โดยสามารถสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาระหว่างการเดินทาง ผ่านการเชื่อมต่อ HP Roam กับเครื่องพิมพ์ภายในเครือข่ายของบริษัท

นอกจากนี้ เอชพีได้พัฒนา HP SecurePrint ซึ่งสามารถใช้งานได้กับเครือข่ายทุกประเภทรวมถึงเครือข่ายเดิมที่ติดตั้งในไฟร์วอลล์ รวมทั้งการพิมพ์ในสภาพไร้เซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้ อีกทั้งยังเสริมความแกร่งให้กับพนักงานด้วย HP Workpath โดยช่วยให้พนักงานสามารถเชื่อมต่อแพลตฟอร์มคลาวด์ได้โดยตรงจากเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (MFP) ซึ่งได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่การเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีมากกว่า 100 แอปพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มและใช้งานบนอีกหลายพันแอปพลิเคชั่น

เพื่อตอบสนองลักษณะการทำงานของพนักงาน SMB ในหลากหลายรูปแบบ เครื่องพีซีของเอชพีได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้ทุกที่ตามต้องการ ให้อิสระในการสร้างประสิทธิภาพของการทำงานที่ตรงกับแรงจูงใจ และช่วยให้พวกเขาทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและง่ายดาย ดึงความคิดจิตนาการมาสู่ชีวิตอย่างแท้จริง

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสภาพแวดล้อมการทำงานที่คล่องตัว เพื่อให้มั่นใจว่า SMBs รู้สึกสบายใจขณะที่ทำงานในทุกๆ ที่ เอชพีได้เสนอ Sure Click Pro ฟรีสำหรับลูกค้าเอชพี และผู้ที่ไม่ใช้ HP Windows จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เทคโนโลยี และ HP Sure Click ปกป้องมัลแวร์ แรนซั่มแวร์ และไวรัสที่แฝงอยู่ในไฟล์แนบอีเมล หรือเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย

HP ช่วยให้ธุรกิจ SMBs เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดได้ง่ายด้วยแพลตฟอร์ม HP For Business ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้รายเดือนที่ให้ลูกค้าเข้าถึงโซลูชั่นอย่างง่ายดาย ด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้งานที่มาพร้อมประสิทธิภาพความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และเครื่องพิมพ์ของเอชพี พร้อมกับบริการและดูแลทางเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง โปรแกรมนี้ช่วยลดแรงกดดันทางการเงินให้กับผู้ประกอบการในระยะสั้นและลดภาระในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านไอที

การเสริมทักษะอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะฟื้นฟูธุรกิจและเติบโตขึ้น โปรแกรม HP LIFE เสนอหลักสูตรฝึกอบรมด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ฟรี ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับทักษะใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจของพวกเขา เช่น การสื่อสารทางธุรกิจ ความคิดธุรกิจเพื่อความสำเร็จ การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ และการออกแบบความคิด

วิธีการศึกษา
การสำรวจเจ้าของธุรกิจ SMBs ทั้งสิ้น 1,600 ราย ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึง 7 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ 200 ตัวอย่างในแต่ละประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าของกิจการ หุ้นส่วนกิจการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือผู้อำนวยการของธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า 200 คน โดยแบ่งสัดส่วนของการสัมภาษณ์อย่างเท่าเทียมกันระหว่างธุรกิจขนาดไมโคร (<10 คน), ธุรกิจขนาดเล็ก (10-49 คน) และธุรกิจขนาดกลาง (50-199 คน) ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลายตั้งแต่ การค้าปลีก/ค้าส่ง การผลิต ธุรกิจบริการแบบมืออาชีพ ธุรกิจด้านสุขภาพ การศึกษาและบริการทางการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับ HP Inc.

HP Inc. มุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสังคมอย่างแท้จริงด้วยพอร์ทโฟลิโอด้านเทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โซลูชั่นการพิมพ์ 3 มิติ เอชพีส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอชพี สามารถเข้าชมได้ที่ hp.com
——————————————-

HP Study Reveals Optimism Among SMB Business Owners
SMBs that are focused on digital transformation the most confident. HP offers new services and solutions to help SMBs accelerate growth

News highlights

 • Bouncing back will require SMBs innovation in work processes, flexible work options and customized products and services
 • SMBs unclear on how to innovate, especially when cashflow is a key concern
 • Indonesia, India, Vietnam, Australia, and Thailand SMBs are the most confident of their ability to be innovative
 • SMBs in Japan, South Korea and Singapore are more conservative about their predictions for the future based on the global nature of their economies
 • HP is introducing remote work solutions to enable SMBs to stay productive and effective

THAILAND, July 24, 2020 – HP Inc.’s latest study on SMBs in Asia-Pacific, “Survival to Revival”, surveying 1,600 SMBs across eight countries in Asia reveals over 50 percent of small-medium business owners expect not just to survive but thrive following the pandemic and feel that digital transformation will be a key part of this revival. In response, HP is introducing integrated services-based print solutions including an HP Roam for Business bundle to make it easy to print on the go and enhanced HP SecurePrint a flexible, cloud-native solution that releases documents only to authorized users.

Some 60 percent of respondents see digital transformation as key with innovation in work processes, flexible work options and customized products and services identified as future strategies. However, cost effective solutions are required given cashflow remains top of mind and SMBs are unclear where to look or what such solutions are available. This is especially key where only 4 in 10 SMBs have a department or person responsible for innovation.

SMBs are the lifeblood of every economy in Asia but the pandemic has hit SMBs hard. As the engines of growth for Asia economies, it is critical for them to move past survival to revive their businesses,” said Lim Choon Teck, Managing Director of HP Thailand. “This study provides us with the insights to provide practical help for SMBs so that they have access to an ecosystem of devices, tools and technology. With these resources, we want to help SMBs unlock innovation for customer and employee-centric experiences, as well as broadly upskill talent to rebound from the pandemic and prepare for the future.”

Completed in June 2020, the study surveyed across Australia, India, Indonesia, Japan, South Korea, Singapore, Thailand, and Vietnam found:

 • Companies most confident of bouncing back place high importance on digital adoption Across the region, nearly 60% view digital adoption as very important or essential. Indonesian SMBs are particularly sensitive to this need, with a full 74% believing it is essential or very important, as is Thailand, also at 65%.
 • Growth projections are significantly adjusted post pandemic. Across the region, 46% of SMBs expecting growth prior to the pandemic but that figure has dropped dramatically to just 16%. India and Vietnam are the most confident about post pandemic growth and Singapore, Japan and South Korea are least positive.
 • Disruption to productivity is a common experience during COVID. Only 6% of SMBs recorded higher levels of workplace productivity compared to pre-COVID period while 43% recorded lower productivity.
 • Skills was identified as an issue: The pandemic amplified the lack of digital-first mindsets and skills within existing SMBs that hamper growth, affecting nearly half (44%) of respondents.
 • SMBs are unclear on where to look for assistance: Financial institutions rank high (31%); 60% of SMBs consider government support to be insufficient and/or are unclear on what support is available; only 19% of respondents turn to IT companies for help

Particular to the Thai market, 65 %of SMBs surveyed believe that they will survive and 65 % are confident that they will thrive post-COVID, while 11% express positivity in growth projection for next year.  Furthermore, 40% believe that digital adoption is very important to their business success.

When it comes to the top three rebound strategies, SMBs surveyed in Thailand believe that the three key areas that can assist them include: (1) flexible work options (2) helping bring products to the market, and (3) business strategy advice. In terms of the factors that they consider a hindrance to success, they consider adequate marketing, cash-flow, and recruitment.

“Thailand has fared well in the fight against COVID-19 and this translates to SMBs confidence to bounce back after the pandemic.  A considerable number of SMBs surveyed in Thailand are confident that they will survive post-COVID and flexible work options’ is the key component of the Thailand SMB recovery plan,” said Choon Teck, Managing Director, HP Thailand. “The study also gave us valuable insights on the kinds of assistance that they need to successfully bounce back,  which would be very helpful for us in coming up with in-market solutions to enable them to easily navigate a post-COVID world.

A need for Talent
Underpinning all of this, is a need to identify digital talents who can help SMBs to transform the business. The majority of SMBs do not dedicate resources and/or invest in innovation as a discipline; it is more common to ask customers what they want, or simply mirror what the competition is offering. Only one in five SMBs have customized offerings, looked for new sales & supply-chain channels or introduced new lines of business. In this respect, Indonesia (59%) and Thailand (51%) stand out for having the highest percentage of SMBs dedicating resources to innovation. Unsurprisingly, SMBs in Indonesia and Thailand are also most confident about business performance post COVID.

Services and solutions for SMBs
To support SMBs in adapting to new agile working environments, HP has introduced a suite of integrated services-based print solutions to enable SMBs to stay productive and effective no matter where they work. HP is now offering a one-year license for HP Roam for Business with a compatible HP LaserJet Pro 400-series bought by 31 October 2020, making it easy to print on the go from a mobile device and to retrieve the job touchless at any HP Roam-enabled printer within the company network

In addition, HP has enhanced HP SecurePrint which now supports all network types, including traditional networks behind a firewall as well as serverless print environments, helping customers simplify IT infrastructures. To empower workers the HP Workpath ecosystem, which enables workers to connect to cloud-based platforms directly from the Multifunction Printers (MFP), has expanded rapidly since it launched in November 2019, with 100+ apps available on the platform and thousands of apps deployed.

To meet the demands of the SMB worker’s multi-task, multi-place workday, HP PCs are designed to enable them to work anywhere when inspiration comes, giving them the performance that matches up to their creativity, and allowing them to collaborate seamlessly and effortlessly to bring their ideas to life

Security is a top priority in agile working environments. To ensure SMBs get ease of mind when working anywhere, HP is offering Sure Click Pro for free to all HP and non-HP Windows customers till September 30, 2020. HP Sure Click technology guards against malware, ransomware, and viruses embedded in email attachments or malicious websites.

HP is making it easy for SMBs to get their hands on the latest technology. Through initiatives like HP For Business in Thailand, HP has tailored a monthly subscription program with powerful devices with trusted security, and 24/7 technical support. The program helps relieve financial pressures on entrepreneurs in the short term and takes care of their IT management needs.

Continuous upskilling is critical for SMBs to revive and grow. The HP LIFE program offers free online self-paced training courses designed to help entrepreneurs and SMBs acquire new skills to grow their business, such as business communications, having a success mindset, social media marketing, and design thinking.

Methodology
In total, 1,600 SMBs completed the survey between 26th May 2020 to 7th June 2020, which comprised of 200 interviews in each of the markets: Australia, India, Indonesia, Japan, South Korea, Singapore, Thailand, and Vietnam. Only an Owner, Partner, Managing Director, CEO, COO, CFO, or a Director of a business with less than 200 employees qualified for the survey. Interviews were split evenly between Micro Business (<10 employees), Small Business (10-49 employees), and Medium Business (50-199 employees). Multiple industries were represented including Retail/Wholesale, Manufacturing, Professional Services, Healthcare, Education and Financial Services.

About HP
HP Inc. (NYSE: HPQ) creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our product and service portfolio of personal systems, printers and 3D printing solutions, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at www.hp.com.