Home แคทตาล๊อค การเงิน-หลักทรัพย์ Adyen ประกาศผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2563

Adyen ประกาศผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2563

430
0

ผลลัพธ์สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของธุรกิจและผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 เนื่องจากปริมาณการค้าปลีกออนไลน์และสินค้าดิจิทัลเฉพาะทางที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เข้ามาชดเชยปริมาณการเดินทางที่ลดลง
ผลประกอบการครึ่งปีหลังประจำปี 2563
– ปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ที่ 1.745 แสนล้านยูโร เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบรายปี
– รายรับสุทธิอยู่ที่ 379.4 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบรายปี
– EBITDA อยู่ที่ 236.8 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบรายปี
– มาร์จิน EBITDA อยู่ที่ 62% สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนในขณะที่เรายังคงลงทุนในระยะยาว
– อัตราส่วนการแปลงกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 92% โดย CapEx อยู่ที่ 4% ของรายได้สุทธิ
– ปรับปรุงตัวเลขคาดการณ์มาร์จิน EBITDA เพื่อบรรลุระดับที่สูงกว่า 65% ในระยะยาว
จดหมายถึงผู้ถือหุ้นและผลลัพธ์ทางการเงิน
ดูผลประกอบการทางการเงินช่วงครึ่งปีหลังประจำปี 2563 ฉบับเต็มและจดหมายถึงผู้ถือหุ้นได้ที่ https://www.adyen.com/investor-relations/h2-2020
การประกาศผลประกอบการผ่านทางวิดีโอและการออกอากาศทางเว็บไซต์
คุณ Pieter van der Does (ซีอีโอ) และคุณ Ingo Uytdehaage (ซีเอฟโอ) จะจัดวิดีโอคอลแจ้งผลประกอบการในวันนี้เวลา 15:00 น. CET
เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://www.adyen.com/investor-relations/events/h2-2020-earnings-call และจะมีการเผยแพร่เทปบันทึกย้อนหลังในหน้าเว็บเดียวกันนี้
ผลประกอบการฉบับเต็มประจำปี 2563
– ปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ที่ 3.036 แสนล้านยูโร เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบรายปี
– รายรับสุทธิอยู่ที่ 684.2 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบรายปี
– EBITDA อยู่ที่ 402.5 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบรายปี
– มาร์จิน EBITDA อยู่ที่ 59% ตลอดทั้งปี
ตัวเลขในอดีตถูกปรับก่อนการเผยแพร่ผลประกอบการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลที่มีคุณสมบัติหรืออาจมีคุณสมบัติเป็นข้อมูลภายในตามความหมายของมาตรา 7(1) ของกฎระเบียบว่าด้วยการละเมิดตลาดแห่งสหภาพยุโรป
เกี่ยวกับ Adyen
Adyen เป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินที่บริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่งเลือกใช้ โดยมอบโครงสร้างพื้นฐานแบบครอบคลุมที่มีความทันสมัย ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับ Visa, Mastercard และช่องทางชำระเงินที่ผู้บริโภคทั่วโลกเลือกใช้ Adyen มอบการชำระเงินที่ราบรื่นผ่านช่องทางออนไลน์ มือถือ และร้านค้า Adyen มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก และให้บริการลูกค้าเช่น Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos และ L’Oreal
ประกาศข้อบังคับสำคัญ
ประกาศนี้มิได้มีไว้สำหรับการตีพิมพ์ แจกจ่าย หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมภายในหรือสู่สหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนและเขตแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา มลรัฐในสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) แคนาดา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจอื่นใดที่การประกาศดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเผยแพร่ประกาศนี้อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายภายใต้เขตอำนาจบางแห่ง บุคคลที่มีเอกสารนี้หรือข้อมูลอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี้ จะต้องตระหนักรู้และปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจข้างต้น
หลักทรัพย์ของ Adyen ยังมิได้รับการจดทะเบียนและไม่ประสงค์จะรับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 2476 ดังที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนหรือตามข้อยกเว้นที่มี เอกสารนี้หรือข้อมูลที่อยู่ในที่นี้มิได้ก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา Adyen จะไม่มีการส่งหนังสือไม่ขอคัดค้านใด ๆ สำหรับ ADR ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทที่เป็นเจ้าของ ( unsponsored ) หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจอื่นใด
ประกาศนี้มิใช่การเสนอขายหลักทรัพย์หรือการลงทุน หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์หรือการลงทุนในเขตอำนาจใด ๆ ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น ประกาศนี้หรือสิ่งอื่นใด ๆ ภายในเอกสารนี้จะไม่เป็นพื้นฐานหรือนำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับข้อเสนอหรือคำมั่นสัญญาใด ๆ ไม่ว่าในเขตอำนาจใด ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่จะอนุญาตให้มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือครอบครองหรือแจกจ่ายประกาศนี้ในเขตอำนาจใด ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์นั้น บุคคลที่มีประกาศนี้มีไว้ในครอบครองจะต้องตระหนักรู้และปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว
ข้อมูลที่มีอยู่ในประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นและมิได้กล่าวอ้างว่าครบถ้วนหรือสมบูรณ์ ผู้อ่านไม่ควรไว้วางใจข้อมูลที่มีอยู่ในประกาศนี้ หรือไว้วางใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องหรือสมบูรณ์ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ประกาศนี้มิได้มีเจตนาที่จะระบุหรือบ่งชี้ความเสี่ยง (ทางตรงหรือทางอ้อม) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของ Adyen การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของ Adyen จะต้องกระทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าวของ Adyen
การสื่อสารนี้อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายในบางเขตอำนาจ และบุคคลที่ได้รับสารนี้ควรตระหนักและปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว และจะต้องไม่ส่งต่อสารฉบับนี้ไปยังบุคคลอื่นไม่ว่าจะในกรณีใด การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจนั้น