Home แคทตาล๊อค ตอบแทนสังคม SVL Group ร่วมแบ่งปันน้ำใจ วัดพระบาทน้ำพุ

SVL Group ร่วมแบ่งปันน้ำใจ วัดพระบาทน้ำพุ

2561
0

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี รับมอบปัจจัย จำนวน ๙๙,๙๙๙ บาท จาก SVL Group โดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายฯ เพื่อร่วมทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุ ณ อาคาร เอสวีแอลเฮ้าส์ ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน