Home แคทตาล๊อค ไอที-สื่อสาร กำหนดการแถลงข่าว COMMART CRAZY OFFER

กำหนดการแถลงข่าว COMMART CRAZY OFFER

2381
0

กำหนดการแถลงข่าว

COMMART CRAZY OFFER

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.. 2564  เวลา 14.00 – 16.00 น.

  ณ Victor Club อาคาร FYI Center ชั้น 2 ห้อง Victor 3

(MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

———————————————————-

13.30 – 14.00 น.             ลงทะเบียนสื่อมวลชน/ รับประทานอาหารว่าง

14.00 – 14.05 น.             พิธีกรกล่าวต้อนรับนำเข้าสู่การแถลงข่าว

14.05 – 14.40 น.           แถลงการณ์การจัดงาน COMMART CRAZY OFFER

  • ภาพรวมความพร้อมของการจัดงาน โดย ผู้บริหาร บมจ.เออาร์ไอพี

o      คุณบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

o      คุณพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการธุรกิจสื่อไอทีและดิจิทัล

  • มาตรการในการป้องกันด้านสุขอนามัยภายในงาน โดย  ผู้แทนจาก ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ AIS ร่วมพูดคุย

14.40 – 15.30 น.            Executive Talk พูดคุยกับผู้บริหารแบรนด์ไอทีและแบรนด์ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีที่เข้าร่วมแสดงงาน COMMART CRAZY OFFER

15.30 – 15.35 น.            ถ่ายภาพหมู่ผู้บริหารร่วมกัน

15.35 – 16.00 น.            สื่อมวลชนซักถาม

#################################

*** หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม