Home แคทตาล๊อค การศึกษา นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Sunway มีรายชื่อติดอันดับท็อป 2% ของโลก

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Sunway มีรายชื่อติดอันดับท็อป 2% ของโลก

1404
0
Sunway University Researchers Listed Top 2% in the World. First-row: Professor Tiekink and Professor Saidur. Second-row: Professor Kheireddine and Professor Poppema. Third-row: Associate Professor Dr Adarsh and Professor Yau.

จากการที่มหาวิทยาลัย Stanford จากสหรัฐอเมริกาได้เผยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด 2% แรกของโลกในสาขาวิชาต่าง ๆ มหาวิทยาลัย Sunway ยินดีที่ได้ประกาศว่านักวิจัยหกคนของมหาวิทยาลัยได้มีชื่ออยู่ในการจัดอันดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับท็อป 2% แรกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

อธิการมหาวิทยาลัย Sunway ศาสตราจารย์ Sibrandes Poppema มีชื่ออยู่ในหมวดสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา ในสาขาย่อยด้านมะเร็งวิทยาและการแพทย์เชิงคลินิกด้านการก่อมะเร็ง ในการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ระดับท็อป 2% แรกของโลกประเภทครอบคลุมทั้งชีวิตการทำงานของนักวิจัย

ตลอดหลายปีในการทำงาน เขาได้ตีพิมพ์บทความกว่า 240 บทความในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันวิทยา โลหิตวิทยา และมะเร็งวิทยา ซึ่งได้รับการอ้างอิงมากกว่า 18,500 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยอีกสามรายที่มีชื่ออยู่ในการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด 2% แรกของโลกโดย Stanford ทั้งประเภทของความครอบคลุมทั้งชีวิตการทำงานของนักวิจัย และประเภทการสร้างผลกระทบในปี 2019 ได้แก่ ศาสตราจารย์ Edward Tiekink ศาสตราจารย์ Saidur Rahman และศาสตราจารย์ Mohamed Kheireddine

ศาสตราจารย์ Tiekink ซึ่งเป็นศาสตราภิชานและหัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุที่เป็นผลึก (RCCM) ประจำวิทยาลัยการแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ มีชื่ออยู่ในหมวดสาขาวิชาเคมีอนินทรีย์และเคมีนิวเคลียร์ในสาขาย่อยด้านเคมีอินทรีย์

งานวิจัยในศูนย์ RCCM ซึ่งศาสตราจารย์ Tiekink เป็นหัวหน้าอยู่นั้น มุ่งศึกษาในเรื่องที่สอดคล้องกับสองเป้าประสงค์สำคัญในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 ด้านสุขภาพที่ดีและสุขภาวะ และเป้าหมายที่ 13 ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่โดยใช้โลหะและยาจากโลหะเพื่อรับมือกับความท้าทายของโลกเกี่ยวกับการดื้อยาในยาต้านจุลชีพ รวมถึงยาที่มีความจำเป็นในการรักษามะเร็ง และโรคอื่นๆ

“ผมหวังว่าจะใช้ศูนย์ที่ล้ำสมัยในมหาวิทยาลัย Sunway เพื่อรองรับทุกความพยายามในการทำงานวิจัย เราตื่นเต้นกับความก้าวหน้าของวิทยาลัยการแพทย์ Sunway รวมถึงการต่อยอดงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นการศึกษาเชิงคลินิก” ศาสตราจารย์ Tiekink กล่าว

ศาสตราจารย์ Saidur ศาสตราภิชานด้านการวิจัยและหัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุนาโนและเทคโนโลยีพลังงานแห่งวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีชื่ออยู่ในหมวดสาขาวิชาพลังงานในสาขาย่อยด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการคมนาคมขนส่ง

ศาสตราจารย์ Kheireddine รองคณบดีฝ่ายการวิจัย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าศูนย์วิจัยการดักจับและการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ มีชื่ออยู่ในหมวดวิศวกรรมเคมี

นอกจากนี้ในการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด 2% แรกของโลกโดย Stanford ประเภทการสร้างผลกระทบในปี 2019 ยังมีชื่อของศาสตราจารย์ Yau Kok Lim และรองศาสตราจารย์ ดร. Adarsh Kumar Pandey ปรากฏอยู่ด้วย

อีกทั้งในหมวดปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพภายใต้สาขาย่อยด้านเครือข่ายและโทรคมนาคม ยังมีชื่อของศาสตราจารย์ Yau จากภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ในโอกาสที่ได้รับเกียรตินี้ ศาสตราจารย์ Yau หวังว่าจะได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยที่จะเอื้อให้เกิดและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยท้องถิ่นกับนักวิจัยและอุตสาหกรรมระดับนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนสร้างโอกาสในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของโลกอุตสาหกรรม

จากศูนย์วิจัยวัสดุนาโนและเทคโนโลยีพลังงาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร. Adarsh มุ่งศึกษาวิจัยในด้านวัสดุกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนแนะวัสดุนาโน

ดร. Adarsh เชื่อว่านวัตกรรมในการวิจัยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของความก้าวหน้าในสังคม “ด้วยโอกาสที่ได้รับเกียรติครั้งนี้ ผมตั้งใจจะยกระดับงานวิจัยด้วยการพัฒนาวัสดุกักเก็บพลังงานแบบก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและราคาไม่แพงให้แก่สังคม

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1448500/Sunway_University_Researchers_Listed_Top_2__in_the_World.jpg

คำบรรยายภาพ: นักวิจัยมหาวิทยาลัย Sunway ที่มีชื่ออยู่ในการจัดอันดับเป็นท็อป 2% ของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก แถวแรก: ศาสตราจารย์ Tiekink และศาสตราจารย์ Saidur แถวที่สอง: ศาสตราจารย์ Kheireddine และศาสตราจารย์ Poppema แถวที่สาม: รองศาสตราจารย์ ดร. Adarsh และศาสตราจารย์ Yau