Home แคทตาล๊อค การศึกษา กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

2441
0

กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี  มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

 

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ www.ligimgiew.or.th  หรือ Facebook : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-3355555 ต่อ 3324

————————————————————————