Home แคทตาล๊อค สุขภาพ ไทยเบฟ ผสานความร่วมมือ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมด้วยหน่วยงานสาธารณสุข จ.กำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ฟรี!!

ไทยเบฟ ผสานความร่วมมือ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมด้วยหน่วยงานสาธารณสุข จ.กำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ฟรี!!

349
0

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ห่วงใย และใส่ใจสุขภาพ ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร                  ด้วยการผสานความร่วมมือกับ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานสาธารณสุข จ.กำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี และเป็นโครงการที่ไทยเบฟดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกในชุมชนรอบโรงงานเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาและการรับการดูแลจากสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ปณิธานของ คุณเจริญ– คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานและรองประธานกรรมการบริษัทฯ ที่ได้ดำริไว้ว่า “คนไทยให้กันได้” ด้วยการผสานความร่วมมือทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลชื่อดัง อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และยังร่วมด้วยหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียงอีกหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาลพุทธชินราช ช้างคลินิก ฯลฯ เพื่อให้บริการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง โดยวิธี Colonoscope ตรวจวินิจฉัยโรคไขมันเกาะตับ โดยวิธี FibroScan กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นป้องกันโรคก่อนเกิดโรค ลดอัตราการเสียชีวิต 

นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า “เป็นที่ทราบกันดีกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันมีการตรวจยืนยันสำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธี Colonoscope ตามแนวทางเวชปฏิบัติทำให้ตรวจพบความผิดปกติและรักษาได้ตั้งแต่ในระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรก ซึ่งพบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างชัดเจน ทางจังหวัดกำแพงเพชร มีความครอบคลุมการคัดกรองด้วย FIT Test มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละปีได้มีการตรวจพบกลุ่มเสี่ยง โดยในปี 2561-2563 พบกลุ่มเสี่ยงที่รอ Colonoscope มากถึง 879 ราย จะเห็นได้ว่าการที่โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ได้จัดทำโครงการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง โดยวิธี Colonoscope ในครั้งนี้ นับเป็นแรงผลักที่สำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายได้ นับเป็นการนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ ท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอ ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในวันนี้ครับ”

 นายแพทย์วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา กล่าวว่า “โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรงเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในคนไทยและพบว่ามีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น สำหรับอำเภอทรายทองวัฒนามีผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงสะสมตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ทั้งหมด 71 ราย  ซึ่งในแต่ละปีพบรายใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และในปี 2561 เป็นต้นมา ได้มีการคัดกรองด้วยFIT Test ทำให้พบกลุ่มสงสัยเป็นมะเร็งมากขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนาจึงได้จัดทำโครงการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยวิธี Colonoscope เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอทรายทองวัฒนาและอำเภอใกล้เคียง ได้รับการตรวจเร็วขึ้นไม่ต้องรอนาน เพราะผู้ป่วยบางรายต้องรอคิวการส่องกล้องนานกว่า 6 เดือน ด้วยข้อจำกัดของการส่องกล้องได้เพียง 10 รายต่อวัน การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จึงถือเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านสุขภาพของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากสถานพยาบาลทุกแห่งที่ผนึกความร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้  ขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญและห่วงใยในสุขภาพของ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งโรงงานหลายแห่งของไทยเบฟด้วยเช่นกันครับ”

นางสำลี ลิ้นทอง อายุ 52 ปี จ.กำแพงเพชร ประชาชนที่ได้รับโอกาสเข้าตรวจ มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง โดยวิธี Colonoscope เปิดเผยความรู้สึกว่า “เริ่มแรกได้รับข่าวทางจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ว่าจะมีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งสำไส้ใหญ่ ซึ่งส่วนตัวมีปัญหาเรื่องถ่ายเป็นเลือดเลยสมัครเข้ารับการตรวจ จากนั้นทาง อสม.เก็บตัวผลตรวจ และไม่นานทาง อสม.แจ้งว่าตัวเองได้รับคัดเลือกให้เข้ามารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา รู้สึกดีใจมาก ส่วนตัวไม่ได้กลัวกับการตรวจเลยเพราะรู้ว่าทีมหมอทุกท่านเก่งเรื่องนี้ ขอบคุณโครงการนี้มากที่ให้โอกาสชาวบ้านอย่างพวกเราได้เข้ามาตรวจเพราะรู้ว่าหากไปตรวจตามโรงพยาบาลเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายแพงมาก หรือถ้าไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดต้องรอคิวนานมากค่ะ”

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา อำเภอทรายทอง จังหวัดกำแพงเพชร นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ไทยเบฟ และหน่วยงานพันธมิตรด้านสาธารณสุข ได้ร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกในชุมชนโดยรอบของจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาและได้รับการดูแล เรียกได้ว่างานนี้  “คนไทยให้กันได้”