Home แคทตาล๊อค ทั่วไป Cytiva และ Longitude (บริษัทในเครือ Financial Times) เปิดตัวดัชนีความยืดหยุ่นในภาคชีวเภสัชภัณฑ์ทั่วโลก เผยความท้าทายสำคัญ 5 ประการสำหรับอุตสาหกรรม

Cytiva และ Longitude (บริษัทในเครือ Financial Times) เปิดตัวดัชนีความยืดหยุ่นในภาคชีวเภสัชภัณฑ์ทั่วโลก เผยความท้าทายสำคัญ 5 ประการสำหรับอุตสาหกรรม

1065
0

– ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสายชีวเภสัชภัณฑ์และผู้กำหนดนโยบายสาธารณสุขจำนวน 1,165 รายจาก 20 ประเทศ วัดความสามารถของอุตสาหกรรมในการตอบสนองความต้องการทั่วโลกใน 5 ส่วน ได้แก่ ความยืดหยุ่นของซัพพลายเชน กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบนิเวศการวิจัยและพัฒนา ความคล่องตัวในการผลิต นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล

– พบความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างกลุ่มประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ากับรายได้ประชากรต่อหัวสูงกว่า โดยสหรัฐอเมริกาได้คะแนนดัชนีรวมสูงสุด แต่สวิตเซอร์แลนด์และจีนมีซัพพลายเชนที่ยืดหยุ่นที่สุด

– เป็นการศึกษาแรกที่ครอบคลุมหัวข้อและผู้ตอบแบบสำรวจหลายกลุ่ม

Cytiva ผู้นำระดับโลกด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Longitude บริษัทวิจัยของ Financial Times ได้ร่วมกันทำดัชนีระดับโลก เพื่อจัดอันดับความสามารถของอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ในการตอบสนองต่อความท้าทายสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ซัพพลายเชน บุคลากรมากความสามารถ การวิจัยและพัฒนา การผลิต นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล

ผู้ตอบแบบสำรวจได้ตอบคำถามโดยให้คะแนนตั้งแต่ 1-10 ในแต่ละข้อ จากนั้นจะเฉลี่ยคะแนนทั้งหมดออกมาเป็นการจัดอันดับความสามารถในด้านชีวเภสัชภัณฑ์ของแต่ละประเทศ รวมถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมโลก โดยอุตสาหกรรมโลกมีคะแนนดัชนีรวม 6.6 เต็ม 10 ซึ่งดูค่อนข้างเปราะบาง และมีขอบเขตที่ต้องพัฒนาในหลายส่วนสำคัญ ส่วนในดัชนีรวมนั้น สหรัฐอยู่ในอันดับ 1 ด้วยคะแนน 7.12 โดยมีสวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรตามมาติด ๆ

รัสเซีย จีน และอินเดีย ต่างนำมาในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางในระดับต่ำและรายได้ปานกลางในระดับสูง1 แม้มีจำนวนประชากรมากและรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัว (GNI per capita) ต่ำกว่าในบางประเทศในกลุ่มนี้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ดัชนีนี้ยังเน้นให้เห็นถึงเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างประเทศที่มีรายได้สูงกับประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับสูงและรายได้ปานกลางในระดับต่ำ โดยกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับสูงและรายได้ปานกลางในระดับต่ำมีแนวโน้มจะทำคะแนนในดัชนีนี้ได้น้อยกว่า สิ่งนี้ทำให้เห็นว่าประเทศดังกล่าวมีอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นน้อยกว่า ซึ่งสร้างความเสี่ยงอย่างมากในแง่ของการเข้าถึงตัวยาสำคัญทั่วโลก

Emmanuel Ligner ประธานและซีอีโอ Cytiva กล่าวว่า “ในฐานะพันธมิตรรายหนึ่งของบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก เราต้องการนำเสนอภาพรวมที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมทำงานได้ดีตรงจุดใดบ้าง และมีปัญหาตรงจุดใดบ้าง ข้อมูลที่เราได้นั้นสร้างจากการรับฟังลูกค้าและผู้มีบทบาทสำคัญ และให้ข้อมูลเชิงลึกกับเราในด้านความกังวลสำคัญ ข้อมูลนี้จะทำให้เรามีการสนทนาที่เป็นประโยชน์มากขึ้น และเตรียมตัวทำงานร่วมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้ดีกว่าเดิม เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายของอุตสาหกรรม”

Kiran Mazumdar-Shaw ผู้ก่อตั้งและประธาน Biocon กล่าวว่า “ชีวเภสัชภัณฑ์มีบทบาทอย่างมากในอนาคตของวงการยา และยามากมายที่เรากำลังพัฒนาในตอนนี้จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกม แต่การพัฒนายาขายดีไม่ควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินหลายพันล้านดอลลาร์ แต่ควรจะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยหลายพันล้านคน ซึ่งเราจะได้ความเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขทั่วโลกก็ต่อเมื่อมีสิ่งนั้น”

ดัชนีดังกล่าวมาจากผู้ตอบแบบสำรวจ 1,165 รายใน 20 ประเทศ (95% เป็นผู้บริหารธุรกิจเภสัชภัณฑ์หรือชีวเภสัชภัณฑ์ และ 5% เป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณสุข) นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ 8 รายจากแวดวงกำหนดนโยบายชีวเภสัชภัณฑ์และสาธารณสุขด้วย

ดูรายงานฉบับเต็มและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ft.com/partnercontent/cytiva/hub.html

เกี่ยวกับ Cytiva
Cytiva คือผู้นำระดับโลกด้านชีววิทยาศาสตร์ บริษัทมีพนักงานกว่า 7,000 คน ใน 40 ประเทศ ซึ่งทุ่มเทให้กับการพัฒนาและเร่งจัดหายารักษาโรค ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้สำหรับลูกค้าซึ่งประกอบด้วยบริษัทหลากหลายขนาดและขอบเขตการดำเนินงาน Cytiva นำความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ และศักยภาพมาสู่กระบวนการวิจัยและผลิต จึงทำให้สามารถพัฒนา ผลิต และส่งมอบยาที่เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยได้

1 ใช้การจัดประเภทของธนาคารโลก โดยแบ่งตามรายได้ประชาชาติต่อหั