Home แคทตาล๊อค ทั่วไป JA Solar จัดหาโมดูลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 39MW ในกัมพูชา

JA Solar จัดหาโมดูลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 39MW ในกัมพูชา

1863
0

เมื่อไม่นานมานี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 39MW ในกัมพูชา ซึ่ง JA Solar เป็นผู้จัดหาโมดูลให้ทั้งหมด ได้ประสบความสำเร็จในการเชื่อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โครงการนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย และทำสัญญาโดยบริษัท Shanxi Electric Power Engineering Co., Ltd. (SEPEC) ในเครือ China Energy Engineering Group โดยนับเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโครงการใหญ่ที่สุดในจังหวัดเมื่อพิจารณาจากกำลังการผลิตติดตั้ง นอกจากนั้นยังเป็นโครงการแรกที่เชื่อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ ในบรรดาโครงการสาธิต 5 โครงการแรกที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชา

โครงการนี้ได้รับการชื่นชมอย่างสูงจากกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา และบริษัท Electricite du Cambodge (EDC) ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการนี้เชื่อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ทันตามกำหนดเวลา ทาง JA Solar ได้ส่งมอบโมดูลตามกำหนดแม้เผชิญกับปัจจัยลบมากมาย ซึ่งรวมถึงการที่ต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานปรับตัวสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเร่งติดตั้งโมดูลทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2563

ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา รวมถึงผู้บริหารของ Electricite du Cambodge (EDC) ได้เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างและแสดงความคิดเห็นว่า โครงการนี้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือมากที่สุดในบรรดา 5 โครงการสาธิต และจะเป็นแม่แบบของโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท SEPEC คือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของ JA Solar โดยทั้งสองบริษัทมีสถานะเท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมและมีวัฒนธรรมองค์กรคล้ายคลึงกัน นอกจากนั้นยังมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในปี 2561 จากนั้นได้สานต่อความสัมพันธ์อันมั่นคงในระยะยาว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันในโครงการคุณภาพสูงหลายโครงการ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 257MW ในจังหวัดฟู้เอียน ประเทศเวียดนาม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SON MY ขนาด 52.5MW เป็นต้น

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทรัพยากรแสงอาทิตย์อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา JA Solar ได้พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ และได้ส่งมอบโมดูลให้หลายโครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โมดูลสองหน้าพร้อมระบบติดตามดวงอาทิตย์แห่งแรกในมาเลเซีย จึงถือได้ว่าบริษัทมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในท้องถิ่นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง