Home แคทตาล๊อค ทั่วไป “เส้นหมี่อบแห้งไวไว” ขึ้นแท่นองค์กรผู้เป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ (กพร.)

“เส้นหมี่อบแห้งไวไว” ขึ้นแท่นองค์กรผู้เป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ (กพร.)

2027
0

“เส้นหมี่อบแห้งไวไว” ขึ้นแท่นองค์กรผู้เป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ (กพร.)

นายยศสรัล แต้มคงคา (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นหมี่อบแห้งไวไว เป็นผู้แทนเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนผู้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผลิตกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธวัช เบญจาทิกุล (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังสุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้