Home แคทตาล๊อค ทั่วไป จังหวัดโทคุชิมะเผยแพร่คู่มือภาษาอังกฤษแนะนำโครงการบริหารนโยบายผู้บริโภคและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

จังหวัดโทคุชิมะเผยแพร่คู่มือภาษาอังกฤษแนะนำโครงการบริหารนโยบายผู้บริโภคและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

236
0

– แนะนำตัวอย่างโครงการบริหารนโยบายผู้บริโภคและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค พร้อมแสวงหาการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ –

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2021 รัฐบาลจังหวัดโทคุชิมะได้เผยแพร่คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแบบสองทาง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยศูนย์ยุทธศาสตร์นโยบายผู้บริโภค (Strategic Headquarters for Frontiers of Consumer Policy) ในสังกัดสำนักกิจการผู้บริโภค (Consumer Affairs Agency) และจังหวัดโทคุชิมะ ให้ทั่วโลกได้รับทราบ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศและการสร้างความร่วมมือด้านนโยบายผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

โครงการด้านนโยบายผู้บริโภคและการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดโทคุชิมะ (ภาษาอังกฤษ)
https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106438/202102161076/_prw_PA1fl_W6V0oVL9.pdf

รูปภาพ 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106438/202102161076/_prw_PI3fl_h0nuYU59.jpg

รัฐบาลจังหวัดโทคุชิมะได้ดำเนินโครงการใหม่ ๆ ร่วมกับสำนักกิจการผู้บริโภค พร้อมกับช่วยสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลกลางในการโยกย้ายองค์กรภาครัฐไปอยู่นอกกรุงโตเกียว โดยศูนย์ยุทธศาสตร์นโยบายผู้บริโภค ซึ่งเพียบพร้อมด้วยระบบงานและขอบข่ายที่เหมาะสำหรับการพัฒนาและกำหนดนโยบายผู้บริโภค ได้เปิดดำเนินงานในจังหวัดโทคุชิมะเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 โดยเป็นฐานที่มั่นถาวรแห่งแรกนอกกรุงโตเกียวที่ใช้ระบบงานของหน่วยงานรัฐ นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยนโยบายผู้บริโภคระหว่างประเทศ” (International Consumer Policy Research Center: ICPRC) เป็นฐานที่มั่นใหม่สำหรับการวิจัยนโยบายผู้บริโภคระหว่างประเทศ

รัฐบาลจังหวัดโทคุชิมะกำลังมองหาพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานบริหาร มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจในเรื่องนโยบายผู้บริโภคและการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคของจังหวัดโทคุชิมะและของประเทศญี่ปุ่นโดยรวม ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ โดยรายละเอียดระบุอยู่ในคู่มือ

การประชุมผู้บริโภคระหว่างประเทศจังหวัดโทคุชิมะปี 2020 (Tokushima International Consumer’s Forum 2020)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/world.consumer.forum

สำหรับความคิดเห็นอันมีค่าจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อผู้บริโภคตามหลักจริยธรรมทั้งในระดับโลกและในญี่ปุ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้าง “สังคมที่ยั่งยืน” สามารถขอดูได้แบบออนดีมานด์

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดโทคุชิมะ (ภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลีใต้)
https://discovertokushima.net/en/

รูปภาพ 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106438/202102161076/_prw_PI1fl_MOK85J2s.jpg

รูปภาพ 3: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106438/202102161076/_prw_PI2fl_aNjgF1E5.jpg

ที่มา: รัฐบาลจังหวัดโทคุชิมะ

AsiaNet 88408