Home แคทตาล๊อค การศึกษา วิศวกรรมอาหาร มจธ. เปิดรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

วิศวกรรมอาหาร มจธ. เปิดรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

458
0

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)” ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด อบรมระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 (รวม 5 วัน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมท่านละ 17,500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -18 เมษายน 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2470-9244-5 (คุณรุจิรา)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมใบสมัครและกำหนดการได้ที่ https://foodeng.kmutt.ac.th/training/process-authority/