Home แคทตาล๊อค ทั่วไป ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา จับมือ สภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิต กับกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่...

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา จับมือ สภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิต กับกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 20

189
0

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 20 ขอเชิญผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิต ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา โดยหลังจากนี้จะดำเนินการส่งต่อโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการรับโลหิตอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตฯ ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในขั้นตอนการรับบริจาคโลหิตอย่างเคร่งครัด ดังนี้

Ø  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิต หากตรวจอุณหภูมิเกิน 37.5 °C งดบริจาคโลหิต

Ø  ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ด้านการรับบริจาคโลหิต ด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% และ ใช้ Sodium hypochlorite 0.05% ทำความสะอาดเครื่องชั่งน้ำหนัก

Ø  เพิ่มความถี่ในการใช้แอลกอฮอลล์เจลในผู้ปฏิบัติงาน โดยเพิ่มแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่ปฏิบัติงานการเจาะเก็บโลหิต

Ø  เปลี่ยนผ้าคลุมตัวผู้บริจาคโลหิตผืนใหม่ทุกวัน

Ø  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรับบริจาคโลหิตทุกตำแหน่ง ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

Ø  จัดทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต

ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลด้วยการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook: The Street Ratchada https://www.facebook.com/TheStreetRatchada/