Home แคทตาล๊อค ราชการ TOA รับโล่เกียรติคุณด้านเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

TOA รับโล่เกียรติคุณด้านเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

235
0

นันทพล บุญเหลือ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่เกียรติคุณด้านเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จาก ธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในฐานะสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง

และเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานตามวิชาชีพช่างทาสี  โดยทีโอเอได้สนับสนุนสีทาอาคาร ให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปใช้พัฒนาแรงงาน ในโครงการ “ปั้นช่างสี ยกดีกรีฝีมือช่างไทย” ประจำปี 2563

###############