Home แคทตาล๊อค ราชการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

123
0

โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีเวทีให้ฝึกฝีมือ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านการทำหนังสั้น เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักให้สังคมเกิดความเข้าใจ ยอมรับ ให้โอกาสผู้กระทำผิด กลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท นอกจากนั้นผลงานของผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้ฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วย
สมัครได้ที่อีเมล์ dopsfc21@gmail.com หรือ Google Form
https://forms.gle/eBNGHsfyLpni9jGW7
ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th หรือสอบถาม โทร 093-4283636 ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2564
คุณสมบัติของผู้สมัคร
–    นักเรียน,นิสิต,นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย
–    ไม่จำกัดเพศ
–    อายุไม่เกิน 25 ปี
–    สมัครแบบทีม ทีมละ 2-5 คน
รางวัลการประกวด
–    รางวัลชนะเลิศ
150,000 บาท    พร้อมโล่และเกียรติบัตร
–    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
100,000 บาท    พร้อมโล่และเกียรติบัตร
–    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
50,000 บาท      พร้อมโล่และเกียรติบัตร
–    รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ
20,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร
–    รางวัล Popular Vote 1 รางวัล
20,000 บาท      พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลสนับสนุนทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม จะได้รับรางวัลจำนวนเงิน 15,000 บาท