Home แคทตาล๊อค การเงิน-หลักทรัพย์ ADB Ventures ประกาศการลงทุนใน 2 บริษัทแรก

ADB Ventures ประกาศการลงทุนใน 2 บริษัทแรก

138
0

ADB Ventures ธุรกิจร่วมลงทุนใหม่ของ Asian Development Bank (ADB) ได้ประกาศการลงทุนใน 2 บริษัทแรก ADB Ventures มีขึ้นเพื่อลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีระยะแรกเริ่มทั่วโลกที่มีบทบาทในการจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

บริษัท Euler Motors Pvt. Ltd. ในอินเดีย เป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและผู้บริหารจัดการยานพาหนะที่มุ่งเน้นธุรกิจโลจิสติกส์เชิงพาณิชย์ในช่วงสุดท้าย (last-mile) ซึ่งช่วยเร่งให้อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน Euler Motors ระดมทุนในรอบ Series A ไปได้ 9.4 ล้านดอลลาร์ โดยได้ ADB Ventures, Blume, Inventus และนักลงทุนรายอื่น ๆ มาร่วมลงทุนด้วย

บริษัท Smart Joules Pvt. Ltd. ในอินเดีย เป็นผู้ให้บริการโซลูชันประหยัดพลังงานสำหรับโรงพยาบาลและอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานลงได้มากสุดถึง 40% ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย Smart Joules ระดมทุนรอบ Series A ไปได้ 4.1 ล้านดอลลาร์ นำโดย Sangam และ ADB Ventures ขณะที่ Max I. Limited และนักลงทุน Angel Investor รายอื่น ๆ ก็ได้ร่วมลงทุนในรอบนี้ด้วย

เงินที่นำไปลงทุนในบริษัททั้งสองแห่งนี้มาจากกองทุน ADB Ventures Equity Fund ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนแรกของ ADB Ventures

Ashok Lavasa รองประธานของ ADB กล่าวว่า “ADB Ventures จะเข้ามากระตุ้นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเงิน และเทคโนโลยีสุขภาพที่มีศักยภาพให้ผลลัพธ์สูงในการพัฒนาเอเชียด้วยระบบนิเวศที่สร้างขึ้นมา เรามีวิสัยทัศน์เพื่อระดมทุนเชิงพาณิชย์จากคนหมู่มากให้ได้ 1 พันล้านดอลลาร์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2030″

กองทุน ADB Ventures Equity Fund ได้รับเงินทุนตามคำมั่นรวมกัน 60 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 จากกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี กองทุน Clean Technology Fund ของ Climate Investment Funds และกองทุน Nordic Development Fund โดยกองทุนดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบด้านสภาพอากาศและเพศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Elina Kalkku ปลัดกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ ฝ่ายนโยบายการพัฒนา กล่าวว่า “ADB Ventures Equity Fund เป็นสื่อกลางที่สมบูรณ์แบบของฟินแลนด์ ในการผลักดันสิ่งที่เราต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง กองทุนดังกล่าวจะกระตุ้นการเงินภาคเอกชนเพื่อใช้จัดการกับความท้าทายด้านสภาพอากาศ ขณะที่หลอมรวมองค์ประกอบเกี่ยวกับเพศเข้าไปด้วย ฟินแลนด์ขอยืนเคียงข้าง ADB ในการจัดการกับความท้าทายในการพัฒนาของภูมิภาคนี้”

Taesik Yoon รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเกาหลีใต้ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ กล่าวว่า “เครือข่ายธุรกิจร่วมทุนของเกาหลีได้เร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ล้ำนวัตกรรมและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เราหวังที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ADB Ventures เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดระดับแถวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันในยุคหลังโควิด-19″

Mafalda Duarte ผู้นำ Climate Investment Funds กล่าวว่า “เรายกให้ ADB Ventures เป็นสื่อกลางที่มีความเฉพาะตัว โดยมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเงินกองทุนความเสี่ยงสาธารณะและเงินทุนภาคเอกชน พร้อมงัดใช้ข้อได้เปรียบจากการดำเนินงานและเครือข่ายอันกว้างขวางของ ADB ในการคิดค้นนวัตกรรมด้านสภาพอากาศไปในคราวเดียวกัน”

Karin Isaksson กรรมการผู้จัดการ Nordic Development Fund กล่าวว่า “ADB Ventures เป็นองค์ประกอบที่เข้ามาเติมเต็มแนวทางการพัฒนาที่เห็นกันทั่วไปได้อย่างเหมาะสมต่อเวลา ด้วยการดึงให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ เรามีความยินดีในการทำงานร่วมกับ ADB ในโครงการริเริ่มที่สำคัญเช่นนี้ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวหลังโควิด”

ADB มีความมุ่งมั่นเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเจริญรุ่งเรือง ทั่วถึง ยืดหยุ่น และยั่งยืน พร้อมอุทิศตนเพื่อขจัดความยากจนให้หมดไป ADB ก่อตั้งเมื่อปี 1966 โดยมีสมาชิก 68 รายเป็นเจ้าของ ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกจากภูมิภาค 49 ราย