Home แคทตาล๊อค ทั่วไป Dongguan 3F เปิดตัวรายงานเทรนด์สีเฟอร์นิเจอร์นานาชาติประจำปี 2021-2022

Dongguan 3F เปิดตัวรายงานเทรนด์สีเฟอร์นิเจอร์นานาชาติประจำปี 2021-2022

153
0
Dongguan 3F Releases 2021-2022 International Trend of Fashion Furnishings Color Report

มหกรรม International Famous Furniture Fair (Dongguan) (“Dongguan 3F”) ครั้งที่ 45 และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่าง China Fashion & Color Association เปิดตัวรายงาน 2021-2022 International Trend of Fashion Furnishings Color เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา

ในการสำรวจเทรนด์สำคัญของฤดูกาลใหม่ ตัวรายงานนี้วิจัยอย่างครอบคลุมเพื่อขุดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวสำคัญในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยดูการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการบริโภค ดีไซน์และสุนทรียศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และการพัฒนาวัฒนธรรม อีเวนต์ระดับโลก และหัวข้อกระแสสังคมข้ามวัฒนธรรม ซึ่งจากการสำรวจอย่างกว้างขวางนี้ ตัวรายงานพบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแรงจูงใจของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเปลี่ยนจากการพิจารณาการใช้งานไปเป็นการตอบสนองทางอารมณ์แทน ความต้องการและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จึงพร้อมเข้ามากำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีข้างหน้า

แรงบันดาลใจทางอารมณ์มีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่าที่เคยเป็นมา ค่านิยมใหม่ ๆ ของผู้บริโภคกำลังเข้ามากำหนดความต้องการและสร้างอิทธิพลต่อเทรนด์และสุนทรียศาสตร์ใหม่ ด้วยเหตุนี้ รายงาน 2021-2022 International Trend of Fashion Furnishings Color จึงระบุเทรนด์สีหลัก ๆ ได้ 4 แบบด้วยกัน ได้แก่ ธรรมชาตินิยม การรับรู้เชิงบวก สมดุลของการคิด และองค์ประกอบที่กระชับ

เพื่อให้แนวทางในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดในการทำนายเทรนด์ เพื่อกรุยทางสู่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เสริมด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มและกระดานสีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและนำไปใช้ได้จริง ตัวรายงานได้วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมจากหลายมุมมองและปัจจัย ไม่เพียงแต่เปิดเผยข้อมูลอินไซต์เกี่ยวกับเทรนด์สีในอนาคตเท่านั้น แต่ยังให้ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สามารถนำไปใช้ออกแบบในชีวิตจริงได้ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าว

ในขณะที่พฤติกรรมและอุปนิสัยผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้คนไม่ได้ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการใช้งานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่พวกเขายังปรารถนาที่จะเติมเต็มความต้องการทางอารมณ์ ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ได้จากสีสันที่สดใสและวัสดุที่โดดเด่น รายงาน 2021-2022 International Trend of Fashion Furnishings Color ได้เปิดตัวในงาน Color, Material, and Finishing (CMF) Design Application Creativity Exhibition ภายในงาน Dongguan 3F ปีนี้ โดยที่งาน CMF Exhibition ตั้งอยู่ในฮอลล์ 5.2-6.2 ของศูนย์จัดแสดง Guangdong Modern International Exhibition Center ซึ่งฉายสปอตไลต์ไปที่การออกแบบพื้นที่และเทรนด์สี ผนวกรวม CMF โดยมีแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และสิ่งทอในบ้านชื่อดังมาร่วมจัดแสดง

งาน 3F ปีนี้ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม เป็นงานนิทรรศการและแพลตฟอร์มการค้าครบวงจร ที่ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่แตกต่างของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ตงก่วน

http://mar.gde3f.com/