Home แคทตาล๊อค ทั่วไป ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับชุมชน ปิดไฟลดโลกร้อน Earth Hour

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับชุมชน ปิดไฟลดโลกร้อน Earth Hour

1566
0

เมื่อเร็วๆนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ รณรงค์กิจกรรม Earth Hour 2021 เชิญชวนหน่วยราชการและชุมชน ปิดไฟลดโลกร้อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมงโดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลกในวัน Earth Hour  พร้อมแจกสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานให้กับประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมแคมเปญปิดไฟที่ไม่จำเป็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้แล้ว ช่วยประหยัดพลังงานให้กับครัวเรือนและช่วยโลกลดการใช้พลังงาน