Home แคทตาล๊อค ทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ คว้าใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ คว้าใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

1672
0

มร. โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ (กลาง) ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ–กลุ่มโรงแรมในกรุงเทพฯ และผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ แสดงความยินดีแก่ พิศณุ คุ้มประวัติ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายช่าง และ พิกุล ยิ่งยืนยง (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ในโอกาสที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ และผู้บริหารระดับสูง ได้ปฏิบัติตามแนวความคิด และตระหนักให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโรงแรมฯจึงได้ปฏิบัติตามโครงการ และดำเนินการตามนี้ 1.การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล 2.ปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด ปิดระบบExhaust hood 3.การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงานLED 4.ติดตั้งหม้อต้มน้ำแบบ Once Through 1,500 กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ทางโรงแรมฯได้รับการประเมินจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2386.208 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภาพจากซ้ายไปขวา
มร. เบิร์นด รูดิเกียร์ รองผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
กมลพร บุนนาค ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายห้องพัก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
มร. โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์
พิศณุ คุ้มประวัติ ผู้อำนวยการฝ่ายช่าง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
พิกุล ยิ่งยืนยง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
เฟอรี่ ทาโยโน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์