Home แคทตาล๊อค ทั่วไป เนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์เตรียมจัดการประชุมออนไลน์ World Circular Economy Forum + Climate วันที่ 15-16 เมษายน 2564

เนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์เตรียมจัดการประชุมออนไลน์ World Circular Economy Forum + Climate วันที่ 15-16 เมษายน 2564

465
0

เศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 20% จึงถือว่ามีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส (Paris Climate Agreement) และการประชุมออนไลน์ WCEF+Climate จะทำให้หลายฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ

การประชุมออนไลน์ครั้งนี้ร่วมกันจัดโดยกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำเนเธอร์แลนด์ กระทรวงกิจการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ และกองทุน Finnish Innovation Fund Sitra ของฟินแลนด์ โดยตัวแทนจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน และประชาชน จะมาร่วมพูดคุยและผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงจะมีการประกาศ Action Statement ที่ประกอบด้วยคำมั่นสัญญาของผู้ที่เข้าร่วมการประชุม

“ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากเราต้องการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราต้องมองให้ไกลกว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตที่สมบูรณ์ เราต้องหยุดผลาญทรัพยากรที่มีจำกัด รวมทั้งนำวัสดุที่มีค่ากลับมาใช้ซ้ำและเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หากเราร่วมมือกัน เราสามารถสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” Stientje van Veldhoven รัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำเนเธอร์แลนด์ และประธานการประชุม กล่าว

เศรษฐกิจหมุนเวียนเกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุดิบอย่างชาญฉลาดและระมัดระวังมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างขยะและมลพิษ และการหมุนเวียนไม่ได้มีแค่การรีไซเคิลขยะเท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่ทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งนวัตกรรมและความร่วมมือคือหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านนี้

“การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษ เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเครื่องมือที่สามารถจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบแบบที่ปฏิบัติได้จริงในเชิงเศรษฐกิจ” Jyrki Katainen ประธานของ Finnish Innovation Fund Sitra และประธานร่วมของการประชุม กล่าว

ผู้ร่วมบรรยายประกอบด้วย

– Sigrid Kaag รัฐมนตรีกระทรวงการค้าต่างประเทศเนเธอร์แลนด์
– Frans Timmermans รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
– Amina J. Mohammed รองเลขาธิการสหประชาชาติ และประธาน UN Sustainable Development Group (UNSDG)
– Frans van Houten ซีอีโอบริษัท Royal Philips และประธาน Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)

www.WCEFplusclimate.com
@wcefplusclimate