Home แคทตาล๊อค สุขภาพ ไฟเซอร์ ร่วมกับ โทฮุน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา

ไฟเซอร์ ร่วมกับ โทฮุน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา

1674
0

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้วิจัยยาและชีวเวชภัณฑ์ระดับโลก ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance and Antimicrobial Stewardship Courses) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคณาจารย์ในสถาบันเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 7 แห่ง พร้อมตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้