Home แคทตาล๊อค ทั่วไป Huawei จัดประชุมออนไลน์ มุ่งคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีและโซลูชันสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน หวังขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรม

Huawei จัดประชุมออนไลน์ มุ่งคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีและโซลูชันสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน หวังขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรม

538
0
Mr. Ken Hu, Huawei's Rotating Chairman (PRNewsfoto/Huawei)

— Huawei เสนอโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเชิงอุตสาหกรรมในยุคหลังโรคระบาด

Huawei ได้จัด Industrial Digital Transformation Conference งานประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเชิงอุตสาหกรรม ภายใต้ธีม ‘สู่คุณค่าใหม่ไปด้วยกัน’ (New Value Together) โดยมีลูกค้าและคู่ค้าเกือบ 50 รายจากกว่า 10 ประเทศและภูมิภาค ร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติเชิงอุตสาหกรรมและร่วมกันสำรวจคุณค่าใหม่ของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในยุคหลังโรคระบาด

ในการกล่าวปราศรัย คุณ Ken Hu ประธานหมุนเวียนของ Huawei ได้ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ 1 ถึง 3 ปี ปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป แต่กำลังขยายไปสู่อุตสาหกรรมดั้งเดิม และขยายจากในสำนักงานไปสู่กระบวนการผลิต เราจะพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและโซลูชันสำหรับธุรกิจเฉพาะด้านโดยยึดสภาวการณ์เป็นฐาน (scenario-based) ต่อไป เพื่อช่วยให้ทุกอุตสาหกรรมได้ประโยชน์จากโอกาสนี้

ขณะนี้ Huawei ได้สร้าง Open Lab 13 แห่งทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน โดยในเมืองอย่างเช่นมิวนิกและดูไบ บริษัทร่วมมือกับคู่ค้าในอีโคซิสเต็มเกือบ 900 ราย เพื่อพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ สำหรับสภาวการณ์เชิงอุตสาหกรรมหลายรูปแบบ จนถึงปัจจุบัน Huawei ได้ยืนยันการพัฒนาโซลูชันสำเร็จแล้วกว่า 60 รายการในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การค้าปลีกอัจฉริยะไปจนถึงการผลิตอัจริยะ ในแง่ของเทคโนโลยีนั้น Huawei พัฒนานวัตกรรมในด้านแคมปัสอัจฉริยะ เครือข่ายเชิงกำหนด (deterministic network) ศูนย์ข้อมูลบูรณาการระดับสูง คลาวด์อัจฉริยะ และพลังงานสีเขียว เพื่อเป็นรากฐานของอนาคตแห่งความอัจฉริยะ

โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเชิงอุตสาหกรรม: สร้างคุณค่าใหม่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยยึดธุรกิจและสภาวการณ์เป็นฐาน

ไอเดียและโมเดลต่าง ๆ ต้องได้รับการทดสอบในสถานการณ์จริง หลังจากการปฏิบัติอยู่หลายปี Huawei ได้เสนอโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเชิงอุตสาหกรรม โดย Huawei ยืนยันว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลต้องมุ่งเน้นการใช้งานจริงในทางธุรกิจและสภาวการณ์จริง แล้วจึงจะสามารถใช้เพื่อสร้างคุณค่าสำหรับลูกค้าผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการกล่าวสุนทรพจน์หลัก คุณ Peng Zhongyang สมาชิกคณะกรรมการ ประธาน Enterprise BG ของ Huawei เน้นย้ำว่า หลักการพื้นฐานสามประการต้องได้รับการปฏิบัติตามในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ประการแรก บริษัทต้องมุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ประการที่สอง บริษัทต้องบรรลุปัจจัยสำคัญสองประการ คือการผนวกรวมเทคโนโลยีเข้ากับสภาวการณ์ซึ่งเป็นหัวใจของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และคลาวด์ซึ่งสำคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล ประการที่สาม ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลร่วมกันที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายจากสามมิติด้วยกัน ได้แก่ การสำรวจสภาวการณ์ การสร้างขีดความสามารถ และโมเดลความร่วมมือ เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่ ๆ สำหรับอุตสาหกรรม

ในยุคหลังโรคระบาดจะมีความท้าทายและความไม่แน่นอนใหม่ ๆ เกิดขึ้น Huawei จะเปิดกว้างยิ่งกว่าเดิมและจะยังคงมุ่งทำงานร่วมกับคู่ค้า 30,000 รายทั่วโลก เพื่อส่งเสริมจุดแข็งของแต่ละฝ่ายและช่วยกันเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ

ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรม

Huawei มุ่งทำงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อบูรณาการสภาวการณ์ของธุรกิจเข้ากับเทคโนโลยีไอซีที และเร่งการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเชิงอุตสาหกรรมและยกระดับด้วยโซลูชันเชิงนวัตกรรมสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน สิ่งนี้ยังเป็นหัวใจของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเชิงอุตสาหกรรม

ในภาคการเงิน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับคู่ค้า Huawei ได้ช่วย NCBA Bank Kenya ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ในการพัฒนาระบบการทำงานพื้นฐานของธนาคารให้เป็นดิจิทัล ระบบดังกล่าวให้บริการด้านการเงินที่เข้าถึงได้โดยทุกกลุ่มคนสำหรับผู้ใช้งานกว่า 18 ล้านรายในเคนยาและประเทศข้างเคียง ซึ่งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาคการเงิน (real economy) และการพัฒนาทางสังคมอย่างยั่งยืน ในการนี้ Eric Muriuki Njagi ผู้อำนวยการฝ่ายบริการดิจิทัลของ NCBA กล่าวว่า “การร่วมมือของเรากับ Huawei มุ่งแก้ปัญหาที่มีอยู่ พร้อมทั้งเป็นการคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยบริการแห่งอนาคต”

ในภาคการคมนาคมขนส่ง ดร. Georgia Ayfantopoulou ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย การเคลื่อนย้าย และโลจิสติกส์อัจฉริยะ และรองผู้อำนวยการสถาบัน Hellenic Institute of Transport (HIT) แห่งศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี Center for Research & Technology Hellas (CERTH) ได้ยกยุโรปเป็นตัวอย่างและกล่าวถึงสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการก่อสร้างท่าเรือ โดยท่าเรือในสหภาพยุโรป (EU) ให้บริการรองรับเรือเดินทะเลทั่วโลก (ตัวอย่างเช่น กรีซซึ่งเป็นอันดับหนึ่ง มีส่วนแบ่ง 17% ของกองเรือโลกในปี 2020) ท่าเรือเดินทะเลและอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป แต่ขณะนี้กำลังประสบความท้าทาย อย่างเช่น ช่องว่างเชิงโครงสร้างของผลการปฏิบัติงาน การขาดโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงที่ท่าเรือ และบริการสมรรถภาพต่ำ เพื่อแก้ปัญหานี้ สหภาพยุโรปได้กำหนดยุทธศาสตร์สำหรับท่าเรือในยุโรป โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานการเดินทะเลเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของสหภาพยุโรป

ในบริบทนี้ ข้อเสนอท่าเรือสีเขียว (Green Port Proposal) ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง CERTH กับ Huawei ในการนี้ ดร. Georgia Ayfantopoulou กล่าวว่า “โครงการ Green Port มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านอีโคซิสเต็มของท่าเรือ ผู้ใช้งานท่าเรือ หน่วยงานทางการเกี่ยวกับท่าเรือ และเมืองต่าง ๆ ได้พยายามแก้ปัญหาการเข้าถึง ประสิทธิภาพ การยกระดับปฏิบัติการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแห่งอนาคตต้องมีความยั่งยืน อัจฉริยะ รองรับการขนส่งหลายรูปแบบ และเชื่อมต่อระหว่างกัน โซลูชันเทคโนโลยีจากคู่ค้าอย่าง Huawei จะช่วยในการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ในภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย Soochow ได้ร่วมมือกับ Huawei ในการสร้างระบบคลาวด์ของมหาลัยเพื่อก้าวเป็น “Cloud-based Soochow University” ที่มีความเป็นดิจิทัลและอัจฉริยะ ด้วยโครงการนี้ ผู้คน สิ่งแวดล้อม วัตถุ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรมทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ได้รับการเปลี่ยนเป็นดิจิทัลและแสดงอยู่ในระบบคลาวด์ ทำให้เกิดการบูรณาการเชิงดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการ

คุณ Xiong Sidong อธิการบดีมหาวิทยาลัย Soochow กล่าวในสุนทรพจน์หลักว่า “มหาวิทยาลัย Soochow และ Huawei ได้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า อย่างเช่น AI บิ๊กดาต้า การประมวลผลแบบคลาวด์ และ IoT ในการวางแผนและสร้างระบบคลาวด์ของมหาวิทยาลัยสำหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการใช้ข้อมูลร่วมกัน เป้าหมายของเราคือออกแบบมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ที่สร้างด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต และบูรณาการปฏิสัมพันธ์ในโลกจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกัน”

ในอุตสาหกรรมพลังงาน Gao Kunlun สมาชิกคณะกรรมการ CIGRE Study Committee ประเภท D2 Regular Member และรองประธานสถาบันวิจัย Global Energy Interconnection Research Institute ชี้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการประยุกต์ใช้ AI ในหลากหลายด้าน อย่างเช่น การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้า และบริการลูกค้า ซึ่งแม้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพและประโยชน์ของโครงข่ายไฟฟ้าแต่ก็ยังมีข้อจำกัดทางเทคนิค ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและเทคโนโลยี AI ทำให้ปัจจุบันระบบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ AI เรียนรู้องค์ความรู้และยกระดับประสิทธิภาพการตัดสินใจในสภาวะที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ จึงมีบทบาทสำคัญในบริการหลัก อย่างเช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติและการกำหนดเวลาโครงข่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ

ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 26 มีนาคม Huawei ได้จัดงาน Industrial Digital Transformation Conference 2021 ทางออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://e.huawei.com/en/events/industry-digital-transformation/2021

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1472890/image_1.jpg
คำบรรยายภาพ – คุณ Ken Hu ประธานหมุนเวียนของ Huawei

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1472891/image_2.jpg
คำบรรยายภาพ – คุณ Peng Zhongyang สมาชิกคณะกรรมการ ประธาน Enterprise BG ของ Huawei