Home แคทตาล๊อค ธุรกิจ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1203
0

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ
นายภุชพงค์ โนดไธสง  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป (คนซ้าย) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คนขวา) ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ