Home แคทตาล๊อค ทั่วไป รายงานชี้ว่าสวนปาล์มน้ำมันที่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถมีส่วนช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

รายงานชี้ว่าสวนปาล์มน้ำมันที่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถมีส่วนช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

1013
0

รายงานชี้ว่าสวนปาล์มน้ำมันที่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถมีส่วนช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่สัมปทานที่มีการรับรอง เป็นเป้าหมายหลักที่ RSPO มุ่งบรรลุด้วยหลักการและเกณฑ์กำหนด Principles and Criteria 2018
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายดังกลาว RSPO ได้จัดให้มีการดำเนินการวิจัยโดย Borneo Futures บริษัทที่ปรึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ เมื่อปลายปี 2019 งานวิจัยดังกล่าวมุ่งประเมินว่ากระบวนการให้การรับรองโดย RSPO สามารถหรือได้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตและภูมิทัศน์ พร้อมทั้งค้นหาช่องทางและโอกาสสำหรับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนของการอนุรักษ์จากการบริหารจัดการด้านความหลากหลายชีวภาพในสวนปาล์มน้ำมันที่มีการวางระบบอย่างดี แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมโยงประโยชน์เหล่านี้กับการรับรองโดย RSPO อย่างชัดเจน ผู้นิพนธ์ของงานวิจัยชี้ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องอาจมาจากความซับซ้อนของข้อกำหนดของ RSPO ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับการประเมิน การจัดการ และการติดตามในพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value) ซึ่งอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคจากภายนอกที่มีต้นทุนสูง
ดร. Erik Meijaard หนึ่งในผู้วิจัยและผู้อำนวยการ Borneo Futures กล่าวว่า “แม้ว่าความหลากหลายของสายพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ในระบบเกษตรกรรมพืชเดี่ยวประเภทปาล์มน้ำมันจะต่ำกว่าในพื้นที่ป่าที่เป็นเขตอนุรักษ์ แต่บริษัททั้งห้าแห่งที่ได้รับการสำรวจยังคงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ บ่งชี้ว่าไร่ปาล์มน้ำมันที่ได้รับการรับรองโดย RSPO และมีการบริหารจัดการอย่างดีสามารถมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการสนับสนุนและรักษาความหลายทางชีวภาพ ซึ่งในบางครั้งก็เป็นไปในระดับสูง”
RSPO ตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้และกำลังดำเนินการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระบุระบบและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพในไร่ปาล์มน้ำมัน
อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – https://www.rspo.org/news-and-events/news/well-managed-oil-palm-plantations-can-play-a-role-in-biodiversity-conservation
เกี่ยวกับ Borneo Futures
Borneo Futures คือบริษัทที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในบรูไนดารุสซาลาม บริษัทก่อตั้งเมื่อ 2015 และมุ่งดำเนินโครงการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรมซึ่งพัฒนาแนวปฏิบัติและนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าไม้เขตร้อน การทำงานของบริษัท Borneo Futures สานต่องานวิจัยภายใต้ Borneo Futures ด้วยการดำเนินโครงการนำร่องสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในบริษัททรัพยากรธรรมชาติ ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในชนบท
เกี่ยวกับ RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ก่อตั้งเมื่อปี 2004 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเติบโตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันยั่งยืนด้วยมาตรฐานระดับโลกที่น่าเชื่อถือและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย RSPO เป็นองค์กรสมาชิกระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งรวบรวมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ผู้แปรรูปหรือผู้ค้าน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ค้าปลีก ธนาคารและนักลงทุน องค์กรเอ็นจีโอด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรเอ็นจีโอด้านการพัฒนาและสังคม
สมาคมแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีสำนักเลขาธิการในกัวลาลัมเปอร์ และมีสำนักงานสาขาย่อยในจาการ์ตา (อินโดนีเซีย), ลอนดอน (สหราชอาณาจักร), ซูเทอร์เมร์ (เนเธอร์แลนด์), ปักกิ่ง (จีน) และโบโกตา (โคลอมเบีย)
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1160778/RSPO_Logo.jpg