Home แคทตาล๊อค การศึกษา Nitade@NIDA Live Talk/Teach ใน “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคด้วยแอฟพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน

Nitade@NIDA Live Talk/Teach ใน “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคด้วยแอฟพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน

714
0

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Nitade@NIDA Live Talk/Teach ใน “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคด้วยแอฟพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน”
🗓วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
🕰เวลา 13.00 – 15.00 น.
📲ผ่านระบบ ZOOM
📍ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดย… คุณณพล ผลากรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Online Media Production
อาจารย์พิเศษ วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
และศิษย์เก่า ป.โท ภาคปกติ รุ่น 4 ให้เกียรติเป็นวิทยากร
📌ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีตั้งแต่บัดนี้ – 28 เม.ย. 64!!
📱  Link >> https://forms.gle/n2TXZx5jMBug6zaV8
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647
🔹สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าอบรม🔹
1. Computer หรือ Notebook หรือ Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ สำหรับฟังบรรยาย จำนวน 1 เครื่อง
2. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝึกปฎิบัติ
3. Download Application 👉🏻  Canva และ Eraser