จีนเผยแพร่สารคดีบอกเล่าชีวิตชาวซินเจียงในปัจจุบัน

798
0

รายงานโดย CCTV+

China Global Television Network (CGTN) เผยแพร่สารคดีใหม่ “Beyond the Mountains: Life in Xinjiang” เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา

สารคดีความยาว 80 นาที บอกเล่าเรื่องราวในปัจจุบันของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยพาผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของชาวซินเจียง แบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ Changing Times, Following the Money, New Generations และ Man and Nature

สารคดีนี้เผยให้เห็นว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนชาวซินเจียงอย่างไร และชาวซินเจียงทำตามความฝันของตนเองอย่างไร ตลอดจนนำเสนอเรื่องราวการสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับธรรมชาติ

การนำเสนอเรื่องราวของชาวซินเจียง 24 คนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือและตอนใต้ของเทือกเขาเทียนซาน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จะช่วยทำลายอคติและความคิดผิด ๆ ที่คนนอกมองเข้ามาในซินเจียง

ลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=gIoAul77LgE