Home แคทตาล๊อค สุขภาพ สมาพันธ์ลูปัสโลกเผยผลสำรวจผู้ป่วยโรคลูปัส

สมาพันธ์ลูปัสโลกเผยผลสำรวจผู้ป่วยโรคลูปัส

168
0
World Lupus Federation

กว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วยโรคลูปัสที่ตอบแบบสำรวจ ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ได้ก่อนคนทั่วไป

ผู้ป่วยโรคลูปัส (โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือเอสแอลอี) มากกว่า 6,100 คนจากกว่า 85 ประเทศร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมุมมองที่มีต่อวัคซีนโควิด-19 ในการสำรวจระดับโลกล่าสุด ซึ่งพบว่าครึ่งหนึ่ง (50%) ของผู้เข้าร่วมการสำรวจได้รายงานการเข้าถึงการดูแลรักษาโรคลูปัสลดลงอย่างน้อยหนึ่งด้านในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยการเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคลูปัส/แพทย์เฉพาะทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม (36%) การตรวจทางการแพทย์ (29%) การให้ยาทางหลอดเลือดสำหรับรักษาโรคลูปัส (24%) และยารักษาโรคลูปัส (17%)

การสำรวจระหว่างประเทศที่จัดทำโดยสมาพันธ์ลูปัสโลก (World Lupus Federation) ทำให้เห็นภาพรวมเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยโรคลูปัสได้รับผลกระทบที่แตกต่างออกไปจากคนกลุ่มอื่นๆ ในระหว่างการระบาดของโควิด -19 การสำรวจยังพบด้วยว่า 10% ของผู้ที่ตอบแบบสำรวจติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลก นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่รายงานการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโรคลูปัสลดลง ยังมีแนวโน้มมากกว่าที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคลูปัส ซึ่งรวมถึงโรคกำเริบ และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

“ผู้ป่วยโรคลูปัสทั่วโลกยังคงประสบกับอุปสรรคสำคัญ และผลที่ตามมาคือผลเสียต่อสุขภาพที่ร้ายแรงอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 โดยมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เกิดความท้าทายในการเข้าถึงการดูแลและการรักษา ซึ่งรวมถึงความกลัวที่จะไปพบแพทย์ เนื่องจากเกรงว่าจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19″ Paul Howard ซีอีโอของ LUPUS UK กล่าว “การเข้าถึงการดูแลเฉพาะทางและยาที่จำเป็นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคลูปัส หากไม่มียาหรือไม่ได้รับการดูแลรักษา ผู้ป่วยอาจได้รับผลเสียด้านสุขภาพ และอาจถึงกับต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”

นอกจากประเด็นสำคัญในเรื่องการเข้าถึงการดูแลแล้ว การสำรวจยังพบด้วยว่าผู้ป่วยโรคลูปัสเผชิญความท้าทายที่ไม่เหมือนกับคนกลุ่มอื่นในประเด็นที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยผู้ตอบแบบสอบถามกว่าหนึ่งในสาม (35%) ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ก่อนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของตน ถึงแม้ว่าโรคลูปัสจะทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงกว่า หรือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เนื่องจากผลกระทบของการใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษาโรคลูปัส

สามในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (75%) แสดงความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน (68%) และความสัมพันธ์ระหว่างวัคซีนกับโรคลูปัส และ/หรือยารักษาโรคลูปัส (61%)

“ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ป่วยโรคลูปัสเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่มีข้อควรพิจารณาที่ต้องคำนึงถึง” Karen H. Costenbader, MD, MPH ผู้อำนวยการ Lupus Program โรงพยาบาล Brigham and Women’s Hospital ในรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา กล่าว “ผู้ที่ป่วยเป็นโรคลูปัสควรปรึกษาแพทย์เรื่องแผนการฉีดวัคซีน เพื่อดูว่ารูปแบบการรักษาในปัจจุบันของพวกเขาส่งผลต่อการตอบสนองของวัคซีนหรือไม่ อย่างไร และเพื่อตัดสินใจเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นอีกขั้นตอนพิเศษที่ผู้ป่วยโรคลูปัสต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เช่นเดียวกับเราทุกคนที่ต้องพยายาม ‘กลับสู่สภาวะปกติ’ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

คลิกที่นี่ (https://worldlupusday.files.wordpress.com/2021/04/wlf-covid-survey-topline-summary_final.pdf) เพื่อดูสรุปสาระสำคัญและผลการสำรวจโดยละเอียด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคลูปัส เนื่องในวันลูปัสโลก (World Lupus Day) วันที่ 10 พฤษภาคม

เกี่ยวกับสมาพันธ์ลูปัสโลก
สมาพันธ์ลูปัสโลก (World Lupus Federation : WLF) เป็นการรวมตัวกันขององค์กรผู้ป่วยโรคลูปัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ สมาพันธ์ดำเนินงานเพื่อขยายโครงการระดับโลกที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลูปัสมากขึ้น ให้ความรู้และบริการต่างๆ แก่ผู้ที่เป็นโรคนี้ ตลอดจนเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ป่วยโรคลูปัส ผ่านการประสานงานกันระหว่างองค์กรในเครือ

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชนMike Donnelly
สมาพันธ์ลูปัสแห่งอเมริกา
อีเมล: donnelly@lupus.org
โทร. (202) 349-1162

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1488983/World_Lupus_Federation_Logo.jpg