Home แคทตาล๊อค ทั่วไป RSPO ส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

RSPO ส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

676
0

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เผยแพร่แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการไม่แบ่งแยกทางเพศตามหลักการและเกณฑ์ของ RSPO ปี 2561 และมาตรฐานสำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระปี 2562 ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติทางเพศซึ่งพัฒนาโดย RSPO Human Rights Working Group (HRWG) และได้รับคำปรึกษาจาก Fair & Sustainable Consulting มีเป้าหมายในการตอกย้ำบทบาทสำคัญของผู้หญิงในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม และความจำเป็นในการยกระดับความมุ่งมั่นของเราเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี

“ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม แต่กลับเผชิญความเสี่ยงมากมาย ตั้งแต่การไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน โอกาสในการทำงานที่ไม่เท่าเทียม ไปจนถึงการไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งทางกายและทางการเงิน” Prasad Vijaya Segaran ผู้บริหารระดับสูงฝ่าย Human Rights and Social Standards ของ RSPO กล่าว “ในอุตสาหกรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่มานาน เราจำเป็นต้องจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเร่งด่วน ด้วยการส่งเสริมมุมมองและแนวทางปฏิบัติด้านความเท่าเทียมทางเพศในบริษัทผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของทั้งผู้หญิง ผู้ชาย รวมถึงบริษัทที่ทำงาน”

แนวทางปฏิบัติทางเพศดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดยสมาชิกของ RSPO จะได้รับคู่มือซึ่งอธิบายองค์ประกอบของธุรกิจที่ไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดทางเพศ และคำแนะนำในการปฏิบัติจริง นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ประกอบการ ซึ่งสั่งสมประสบการณ์นานหลายปีในอุตสาหกรรมเพื่อจัดการกับประเด็นทางเพศที่มีความละเอียดอ่อนในที่ทำงาน

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่ https://www.rspo.org/news-and-events/news/rspo-strengthens-womens-role-in-sustainable-palm-oil-production

เกี่ยวกับ RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ก่อตั้งเมื่อปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเติบโตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันยั่งยืนด้วยมาตรฐานระดับโลกที่น่าเชื่อถือและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย RSPO เป็นองค์กรสมาชิกระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งรวบรวมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ผู้แปรรูปหรือผู้ค้าน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ค้าปลีก ธนาคารและนักลงทุน องค์กรเอ็นจีโอด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรเอ็นจีโอด้านการพัฒนาและสังคม

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1160778/RSPO_Logo.jpg