Home แคทตาล๊อค อบรม-สัมนา MAT เปิดหลักสูตร “Data and Insight Driven Marketing #3”

MAT เปิดหลักสูตร “Data and Insight Driven Marketing #3”

621
0

MAT เปิดหลักสูตร “Data and Insight Driven Marketing #3”

สมาคมการตลาดฯ เปิดหลักสูตร “Data and Insight Driven Marketing #3” หลักสูตรเพื่อการอัพสกิลการทำการตลาดยุคใหม่ของคุณด้วยการใช้ข้อมูลและอินไซค์ กำหนดกลยุทธ์ที่ได้ผลจริง โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน Data และ Insight

คุณจะได้สิ่งนี้ จาก Data and Insight Driven Marketing
– เรียนรู้การใช้ข้อมูลและอินไซค์ เพื่อสร้างการตลาดที่ทรงพลังโดยไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Data และ Consumer insight
– เข้าใจวิธีการคิดและหาข้อมูลเพื่อการทำการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
– ติดอาวุธให้ผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Strategy และ Tactics ของการทำการตลาด
– เข้าใจหลักการและได้ลงมือทำจริง เข้าใจทั้งแนวคิดที่ถูกต้อง (ผ่านการสอน) และ การนำไปใช้ได้จริง (ผ่าน workshop)

ดังนั้นเราจะไม่ยอมให้คุณกลับบ้านโดยที่ยังไม่ได้ความรู้และสกิลใหม่จริง

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
– ผู้ที่ดูแลงานด้านการตลาด แขนงต่างๆ รวมถึงการดูแลงานนวัตกรรมในองค์กร Corporate ไม่ต้องมีความรู้ด้าน insight และ data มาก่อน
– ทำงานระดับ Manager เป็นต้นไป ที่ดูแลการตลาดใน cooperate หรือเป็นเจ้าของกิจการ ที่ต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ

ค่าลงทะเบียนอบรม (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สำหรับสมาชิกสมาคม ท่านละ 14,900 บาท สำหรับผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 15,900 บาท

สำรองที่นั่งที่นี่ https://www.marketingthai.or.th/event/data-and-insight-driven-marketing-2021/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: 02-679-7360-3 หรือ ID Line@: @matsociety (อย่าลืมใส่ @ข้างหน้านะคะ)