Home แคทตาล๊อค การศึกษา สถาบัน KIIT ติดอันดับที่ 201 ของโลกจาก THE Impact Rankings 2021

สถาบัน KIIT ติดอันดับที่ 201 ของโลกจาก THE Impact Rankings 2021

597
0
KIIT University Ranked 201 - 300

ติดอันดับที่ 86 ของโลกด้าน “การลดความเหลื่อมล้ำ”

การกระทำคือการตอบโต้ที่ดีที่สุดสำหรับคำวิพากษ์วิจารณ์ ด้วยเหตุนี้สถาบัน Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) Deemed to be University ในเมืองภุพเนศวร จึงยังเป็นผู้จุดประกายในบรรดาสถาบันประเภทเดียวกัน โดยที่ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศความสำเร็จ KIIT จัดอยู่ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2021 ซึ่งประกาศในวันที่ 21 เม.ย. 2564 แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นของ KIIT ต่อการสนับสนุนและความเสมอภาคได้รับการยอมรับจาก THE

Times Higher Education จัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกเป็นประจำทุกปีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและการสร้างความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย โดย THE ได้จัดให้สถาบัน KIIT อยู่ในอันดับ 201 ขึ้นไปในการจัดอันดับการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยรวม เนื่องจาก KIIT ปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้งหมดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDG) ทั้งนี้ การจัดอันดับ Impact Rankings ของ Times Higher Education จะประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

นอกจากนี้ KIIT ยังได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 86 ในด้าน “การลดความเหลื่อมล้ำ” ตามเป้าหมาย SDG ส่งผลให้ KIIT ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างน้อยในตัวชี้วัดเพียงประการเดียว ขณะเดียวกัน KIIT ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 101 ขึ้นไปในด้าน “พันธมิตรของเป้าหมาย” และอันดับที่ 201 ขึ้นไปในด้าน “การศึกษาที่มีคุณภาพ สันติภาพและความยุติธรรม และสถาบันที่แข็งแกร่ง” อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในอินเดียตะวันออกที่ได้รับการจัดอันดับที่น่าประทับใจดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ KIIT ได้รับการจัดอันดับที่ 501 ขึ้นไปในปี 2563 และได้รับรางวัล ‘Awards Asia 2020’ ในหมวด “สถานที่ทำงานแห่งปี” จาก Times Higher Education

การจัดอันดับ Times Higher Education Impact Rankings เป็นตารางผลการดำเนินงานระดับโลกเพียงรายการเดียวที่ประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย SDG โดย Times Higher Education ได้มีการเปรียบเทียบที่ครอบคลุมและสมดุลใน 4 ด้านกว้างๆ เช่น การวิจัย การดูแล การให้บริการ และการสอน

KIIT มีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพึงพอใจในด้านคุณภาพการสอน การวิจัย การตีพิมพ์ และอื่นๆ และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือ KIIT รับผิดชอบต่อสังคมด้วยความจริงใจและความทุ่มเทมาตลอดนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

ดร. Achyuta Samanta ผู้ก่อตั้ง KIIT & KISS กล่าวว่า “มีสถาบันและมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่ได้รับความสนใจในการจัดอันดับระดับโลกซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับรัฐของเรา เรายินดีที่สถาบัน KIIT Deemed to be University ติดอันดับต้นๆ ในการจัดอันดับ Impact Rankings ของ Times Higher Education (THE) เนื่องจากสถาบันพยายามรักษาความเป็นเลิศในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด”