Home แคทตาล๊อค ธุรกิจ SVL Group มุ่งเป้าขยายงาน เปิดรับพันธมิตรร่วมธุรกิจ

SVL Group มุ่งเป้าขยายงาน เปิดรับพันธมิตรร่วมธุรกิจ

4654
0

SVL Group ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ชี้ธุรกิจขนส่งเติบโตสูงหลังขยายลูกค้าหลากหลายกลุ่ม เผยปัจจุบันรถส่งสินค้าให้บริการเต็ม 100% เร่งเจรจาเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจ รองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ SVL group เผยการเติบโตในธึรกิจขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (เทรลเลอร์พื้นเรียบ) โดย SVL Group มีฐานการขนส่งสินค้าหลักๆ อยู่ที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ โดยให้บริการขนส่งสินค้าเหล็ก จากบางสะพาน มายังกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก รวมถึงขนส่งสินค้าอื่นๆ อาทิ ปุ๋ย ปูน อาหารสัตว์ น้ำดื่ม ฯลฯ  โดยใช้รถ จำนวน 100-150 เที่ยวต่อวัน มีปริมาณรถหมุนเวียน 500- 600 คัน เป็นรถในกลุ่มและรถร่วม และเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้มีการขยายงานขากลับลงภาคใต้ (SVL Group – ขนส่งภาคใต้ราคาดีที่สุด) เพิ่มขึ้นอีก 30% จึงทำให้ในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีงานเพิ่มเป็น 50% ทำให้มีความต้องการรถที่ต้องหมุนเวียน 800-1,000 คัน อีกทั้งฐานกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเหล็กในภาคตะวันออก มีการพัฒนาลูกค้าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้มีงานทั้งขาไปและกลับ ดังนั้นจึงมีความต้องการรถในโซนภาคตะวันออกอีก 50-100 เที่ยวต่อวัน

โดยนางสาวสุรีย์พร เสกสรรพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพันธมิตรธุรกิจ เปิดเผยว่า “ทิศทางธุรกิจขนส่งของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น หลังจากบริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นอาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มอุปโภคบริโภค กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่งผลให้ปัจจุบันมีการใช้งานรถบรรทุกขนส่งเต็ม 100%  เราจึงเปิดโอกาสให้บริษัทรถขนส่งสินค้าที่มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมขยายเส้นทางการขนส่ง ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคใต้ และทั่วประเทศ มีงานประจำ พร้อมทั้งรูปแบบการขนส่งที่มีสินค้าและเส้นทางที่หลากหลาย ถือเป็นมิติใหม่ของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการสร้างโอกาสเติบโตของบริษัทที่จะสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว ที่ตอบสนองต่อการขนส่งของพันธมิตรทุกท่าน และตอบโจทย์ลูกค้าไปด้วยกัน”