Home แคทตาล๊อค สุขภาพ ‘ฟันตาย’ ภาวะอันตรายในช่องปาก

‘ฟันตาย’ ภาวะอันตรายในช่องปาก

171
0

ฟันตาย (Non-Vital Discoloration) คือ ภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นในช่องปาก เนื่องจากฟันไม่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงในโพรงประสาทฟัน ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุบริเวณฟัน ฟันผุ ฟันสึก ฟันร้าว หรือโรคปริทันต์ขั้นรุนแรงลึกลงไปถึงโพรงประสาทฟัน โดยไม่ทำการรักษา รวมถึงการดูแลทำความสะอาดช่องปากที่ไม่เหมาะสม ทำให้เชื้อโรคเข้าไปถึงโพรงประสาทฟันจนโพรงประสาทฟันเกิดการติดเชื้อและเซลล์ต่างๆ ในฟันตายไปในที่สุด โดยสังเกตได้จากสีของฟันคล้ำขึ้นเมื่อเทียบกับฟันซี่อื่น มีตุ่มหนองที่เหงือก เหงือกบวม หรืออาจมีอาการเคี้ยวเจ็บ เสียวฟัน
การรักษาฟันตาย โดยส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะแนะนำการรักษา 2 วิธี คือ การรักษารากฟัน โดยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษา แต่ไม่สูญเสียฟันแท้ไป และการถอนฟัน ในกรณีที่ทันตแพทย์เห็นว่าฟันไม่สามารถการบูรณะหรือไม่สามารถรักษารากฟันได้แล้วหรือผู้ป่วยไม่ประสงค์จะเก็บฟันไว้ ซึ่งหากเกิดภาวะฟันตายควรรีบปรึกษาทันตแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้อง หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดการละลายของกระดูกปลายรากฟัน และเกิดการติดเชื้อไปยังส่วนอื่นๆ เช่น ลำคอหรือตาได้ ทั้งนี้การป้องกันการเกิดฟันตายสามารถทำได้โดยการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากอย่างถูกต้องและเหมาะสม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นกรด เช่น อาหารรสเปรี้ยว น้ำอัดลม และหลีกเลี่ยงการรับประทานของแข็ง เพื่อลดโอกาสการเกิดฟันผุและฟันร้าว ซึ่งเป็นสาเหตุของฟันตาย รวมถึงหมั่นตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

ข้อมูลดีๆ จาก.. ทพญ.วาสพรรณ วัฒนาสุวรรณ ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว