Home แคทตาล๊อค ทั่วไป การประชุม International Finance Forum เผยแพร่รายงาน IFF China ประจำปี 2564

การประชุม International Finance Forum เผยแพร่รายงาน IFF China ประจำปี 2564

659
0

การประชุม International Finance Forum (IFF) ประกาศเผยแพร่รายงาน IFF China ประจำปี 2564 (“รายงาน”) ซึ่งสรุปนโยบายที่สำคัญของจีนและโอกาสความร่วมมือระดับโลกในบริบทของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอื่นๆ โดยมีรายงาน 30,000 ฉบับถูกแจกจ่ายไปยังกว่า 170 ประเทศและดินแดน

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 31 เรื่องจากผู้นำระดับโลก, ผู้กำหนดนโยบายระดับชั้นนำ และนักการเงิน ในประเด็นระดับโลก ภายใต้ 5 ธีม ได้แก่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในยุคหลังการแพร่ระบาด, โครงการ Belt and Road Initiative (BRI), การเงินสีเขียว, ตลาดทุนระดับโลก และฟินเทค

Han Seungsoo ประธานร่วมของ IFF และประธาน Silk Road International Association (SRIA) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางนิเวศวิทยาของการแพร่ระบาดนั้นก็มีความสำคัญเท่ากับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเป็นอาการของปัญหาเศรษฐกิจเชิงลึกที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นในการแก้ไขปัญหา การเบนความสนใจไปยัง “โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวใหม่” จึงถือเป็นหัวใจสำคัญ

“ภารกิจของ SRIA ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อมุ่งระดมการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการรับมือกับ ‘ภาวะปกติใหม่’ หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมปริมาณมากครอบคลุมพื้นที่รกร้างตามเส้นทาง BRI จะช่วยสร้างพลังงานสะอาดให้กับแถบตะวันออก ซึ่งควรจัดเป็นความสำคัญลำดับแรกของ SRIA” Han Seungsoo ระบุในรายงาน

Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลกคนที่ 12 กล่าวย้ำถึงมาตรการที่สำคัญสำหรับการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็วในยุคหลังโควิด-19 โดยระบุในรายงานว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรเป็น “หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยประเทศกำลังพัฒนาฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดได้เร็วยิ่งขึ้น” ด้าน Marcos Toyjo ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (NDB) กล่าวว่า “โครงสร้างพื้นฐานใหม่นี้ต้องตอบสนองความต้องการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4″

รายงานฉบับนี้ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของ BRI ในการส่งเสริมความยั่งยืนในแง่ของการพัฒนาระดับโลกผ่านกองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) และความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสีเขียว สำหรับการเร่งการเปลี่ยนแปลงสีเขียว รายงานเรียกร้องให้ประเทศตามเส้นทาง BRI กำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของโลกและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับ IFF

IFF ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านการประชุมระหว่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง เพื่อเป็นเวทีการหารือระดับสูงและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนร่วมโดยผู้นำธุรกิจและนักวิชาการในแวดวงการเงินและแวดวงวิชาการระดับโลก

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=403